Stenger Vågen for Gladmat

Det blir færre muligheter for å kjøre i sentrum av Stavanger de to neste ukene. Kongsgårdbakken og hele Strandkaien til og med Uelands gate forbi konserthuset er stengt for all biltrafikk mellom 13. og 27. juli.