Stavanger kommune svindlet for en halv million kroner

Kommunen har ved en feil betalt 49.500 euro til svindlere. – Slik svindel er såpass vanlig at den er blitt vanskelig å unngå helt, sier ekspert på IT-sikkerhet.

Stavanger rådhus

Det er ikke hverdagskost at en norsk kommune blir svindlet for rundt 500.000 kroner. Men såkalt direktørsvindel har blitt såpass vanlig at IKT-Norge-direktøren ikke vil kritisere kommunen for dårlige rutiner.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

18. mai fikk Stavanger kommune en falsk e-post fra noen som utga seg for å være daglig leder i det kommunale foretaket Stavanger Utvikling KF. Kommunen ble bedt om å betale 49.500 euro til kursvirksomhet. Beløpet utgjør cirka 500.000 kroner.

Kommunen skriver i en pressemelding at pengene ble utbetalt som følge av rutinesvikt.

Onsdag denne uka forsøkte de samme personene igjen å få utbetalt nye beløp. Da gikk alarmen, og utbetalingen ble stoppet i tide.

Håpet er at noen glipper til slutt

Direktør Torgeir Waterhouse i IKT-Norge sier denne form for svindel, som kalles direktørsvindel, er blitt ganske vanlig.

– Det er vanskelig å si akkurat hvor ofte det skjer, men det er blitt såpass vanlig at hvis du jobber med å behandle fakturaer, må du være bevisst på problemet, sier han til NRK.

Torgeir Waterhouse

Direktør Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

Foto: IKT-Norge

Han mener ansatte må være årvåkne når det gjelder uvanlige fakturaer, samt at bedrifter og andre er helt nødt til å ha rutiner på hvem og hvor mange som endelig godkjenner større utbetalinger.

– Taktikken til svindlerne er å bombardere ulike e-postadresser helt til noen glipper. Derfor er gode rutiner helt avgjørende, og man er nødt til å ta høyde for at mennesker gjør feil, sier Waterhouse.

– Ikke kritikkverdig av kommunen

Direktøren sier beløpet på rundt 500.000 kroner er høyt, men han vil ikke kritisere Stavanger kommune.

– Hvis svindelen skjedde fordi de ikke hadde noe kontrollsystem, ville det vært kritikkverdig. Men la oss være realistiske: En kommune håndterer et enormt antall fakturaer. Svindelforsøk og svindel som dette kommer til å skje, sier han.

– Svindlerne er blitt så profesjonelle og systematiske at det er helt naturlig at de lykkes innimellom, fortsetter han.

IKT-Norge kan ikke tallfeste hvor vanlig slik svindel er, men ifølge Waterhouse er mørketallene store.

– Noen av dem som blir lurt, finner aldri ut av det. Andre synes det er så pinlig at de ikke vil ha oppmerksomhet rundt det.

Advarer andre mot svindelen

Stavanger kommune vil anmelde svindelsaken, og oppfordrer andre til å være på vakt.

– Vi vil advare andre organisasjoner og bedrifter mot lignende svindelforsøk. Vi har grunn til å tro at personene bak svindelen har gjort et grundig forarbeid, uttaler avdelingsdirektør Kjersti Lothe Dahl i pressemeldingen.

Hun understreker at kommunen har rutiner når det gjelder svindelforsøk, og at de blant annet jevnlig informerer de ansatte når de avdekker dataangrep.

Men trolig er pengene Stavanger kommune ble svindlet for, tapt.

– Kriminalitet som ikke lønner seg, har en tendens til å opphøre. Disse pengene er nok borte, sier Waterhouse i IKT-Norge.