Aftenbladet fusjonerer

Med et knapt flertall bestemte styret i Aftenbladet å sluttet seg til en intensjonsavtale med Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Aftenposten og Schibsted.

Målet er å fusjonere til et nytt, børsnotert mediekonsern kalt Media Norge.

 

De øvrige partene ga sin tilslutning til intensjonsavtalen før helgen.

De ansatte har hele tiden vært motstandere av fusjonsplanene, men klubbleder i Aftenbladet, Harald Birkevold mener at avtalen som ble vedtatt i dag er bedre en tidligere fryktet.

Selvstendighet forsterket

- På vesentlige punkt er denne intensjonsavtalen en bedre avtale enn den som lå på bordet for to uker siden.  Den regionale selvstendigheten har blitt forsterket og sikret gjennom et vedtak om at formålsparagrafene våre ikke kan endres med minde enn 90 prosent av stemmene.  Det gir en bedre beskyttelse til den regionale selvstendingheten enn det som lå i den forrige versjonen.  Jeg gir styrelederen honnør for at de har gått en ekstra runde for å komme oss i møte på det punktet, sier Birkevold.

Hva er det viktigste å jobbe mot nå før generalforsamlingen i Desember?

- Hvis Media Norge skulle bli vedtatt på generalforsamlingen, så skal vi forholde oss aktivt og kontruktivt til det.  Vi skal gjøre våre synspunkter kjent for eierne, så får eierne ta en beslutning på grunnlag av det, sier Birkevold.