Frykter avisfusjon

Ansatte i de fem største regionsavisene er redde for jobbene sine dersom de blir slått sammen.

Stavanger Aftenblad kan bli fusjonert
Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

I morgen møtes styrelederne i de fem store regionsavisene Stavanger Aftenblad, Aftenposten, Bergens Tidene, Adresseavisen og Fædrelandsvennen for å bli enige om sammenslåing.

De ansatte frykter at en fusjon fører til at mange mister arbeidet sier  klubbleder Harald Birkevold i Stavanger Aftenblad.

Nedbemanning

- Når en vet at lønnskostnadene i redaksjonene utgjør en vesentlig del av utgiftene, vil det ikke være mulig å få store besparelser i det redaksjonelle området uten nedbemanning, sier Birkevold.

På et møte i går orienterte styrelederne i de fem avisene de tillitsvalgte om at fusjonsprossen fortsetter.  Til tross for at eierne både i Schibsted og Adresseavisa har uttrykt skepsis de siste dagene.  Og det gjør også de ansatte forteller klubbleder Birkevold i Aftenbladet.

Aviser som blir likere hverandre

- Jeg frykter at en modell som ikke inneholder visse bremseklosser, eller nødutganger, fort kan omdefineres til noe annet.  I en annen økonomisk konjunktur f.eks. kan det bli snakk om  å spare penger ved å gjøre avisene likere.  Det tror jeg er en uheldig utvikling, sier Birkevold.  

Tror fusjon vil styrke

Mens sjefredaktør i Bergens tidende, Einar Hålien, tror en fusjon vil styrke de to avisene.

- Når vi slår sammen de kreftene som vi har i alle disse husene, blir det en ganke formidabel styrke. Vi får mye kompetanse som vi kan bruke  mer effektivt enn i dag.  Vi får også økonomiske muskler som gjør oss i stand til å utvikle oss videre.  Det vil komme leserne, nettbrukerne, seerne og lytterne til nytte og glede, mener han.

Hvem skal eie hva?

Men før det kan skje må to spørsmål avklares:

Hvor store andeler avisene skal eie, og plasseringen av hovedkontoret.  Det er dette det er mest strid om blant styrelederne.  De samles igjen om to dager for å prøve å bli enige, og dersom alt går etter planen kan sammenslåing av de fem største regionsavisene bli vedtatt allerede neste måned.