Jan Tore Sanner statsbudsjettet 2022
Foto: CICILIE ANDERSEN / NRK

Statsbudsjettet 2022 Rogaland

 • Vil ha mer for vindkraften

  Ordfører i Bjerkreim Kjetil Slettebø (Sp) mener regjerings forslag til økonomisk kompensasjon for vertskommuner for vindkraft er for liten, skriver Dalane Tidende.

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at kommunene skal få ett øre per kilowatt-time.

  Slettebø mener dette er for lite, og håper den nye regjeringen vil komme med et opplegg som vil gi bedre uttelling for vindkraftkommunene.

 • Rogfast ferdig i 2028

  Regjeringen prioriterer gjennomføringen av den undersjøiske tunnelen under Boknafjorden, Rogfast.

  Det går fram av forslaget til statsbudsjett at tunnelen skal være klart i 2028.

  Det legges også opp til at det kan brukes bompenger til å bygge ny E39 mellom Osli og Hove i Sandnes, med byggestart i løpet av neste år, og være åpnet for trafikk i 2024.

  Byvekstavtalen for Nord-Jæren får blant annet 500 millioner kroner til bussveien, og 180 millioner til å redusere bomtakstene og bedre kollektivtilbudet.

 • Skal dokumentere Kielland-ulykken

  Regjeringen forslår å gi 16,5 millioner kroner til Norsk Oljemuseum.

  Dette omfatter blant annet et historisk dokumentasjonsprosjekt av Kielland-nettverkets arbeid, og de overlevende og etterlattes opplevelser,

  Haugalandmuseet får økt driftstilskuddet med 1 million kroner, for å styrke det faglige samarbeidet med Sunnhordland museum.

 • Millionlån til Haugesund sjukehus

  Regjeringa vil gi en samlet låneramme på 722 millioner kroner og en bevilgning på 173 millioner kroner til byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus. Det kommer fram i forslag til statsbudsjett for 2022.

  Utbyggingen og moderniseringen av Haugesund sjukehus skjer i flere trinn. Byggetrinn 1 startet i 2018 og deler av det nye sjukehuset ble tatt i bruk tidligere i år.

  Byggetrinn 2 vil inneholde nye sengeposter, infeksjonsavdeling, kreftavdeling og flere isolat samt ombygging av poliklinikker og dagbehandling.

  Regjeringa prioriterer også utbygging ved Sykehuset Telemark i Skien og psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus.

  Skisse av haugesund sjukehus

Flere nyheter fra Rogaland