NRK Meny
Normal

Plass til mange flere elever på Soma skole

Soma skole i Sandnes kommune har i dag 63 elever og plass til mange flere. Samtidig må naboskolen bruke sløydrommet for å få plass til alle elevene sine.

Soma skole

Fem barn skal fra høsten utgjøre første klasse på Soma skole i Sandnes. Ikke den største klassen, og flere ønskes til skolen. Tirsdag var besøksdag for de framtidige skoleelevene, med foreldrene trygt plassert i bakgrunnen.

Foto: Linn Slåttedal Jacobsen / NRK

– For han mellomste min har det vært en helt annen skolegang enn det han yngste har hatt her på Soma skole.

Linda Aukland er i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på Soma skole. Hun har tre barn, og han yngste går nå i fjerde klasse Soma skole. De to eldste gikk begge på naboskolen Smeaheia. Skolen åpnet i 2001, og da var det nok lærere i forhold til elever. Noen år senere ble det langt flere elever på skolen, og Aukland syns ikke at barna fikk den oppfølgingen de trengte.

– Da min mellomste begynte i første klasse på Smeaheia skole var de 34 elever som delte klasserom ifra første til fjerde klasse. Ofte var de to lærere, men når den ene var syk kunne læreren fort bli alene på alle elevene. Det er ikke bare elevene det går utover, men det går utover lærerne også, sier hun.

– Med én lærer på fem elever får elevene mer hjelp med leksene, utviklingen deres blir bedre fulgt opp og ting de mangler blir raskere plukket opp. De blir dermed sett både ved de positive og negative sidene deres, fortsetter hun.

– Miljøet er unikt

– Det er ingen jeg ikke kjenner utenom de som begynner til høsten.

Syvendeklassing Anna Årsvoll er en av de 63 elevene på Soma skole. Med så få elever har hun ingen problemer med å huske navnene til samtlige fjes på skolen. Når hun derimot starter på ungdomsskole til høsten kommer mye til å bli annerledes.

– Det blir et stort sprang. Nå er vi seks i klassen, og da kommer vi til å være minst 20, sier Årsvoll.

Aukland forklarer miljøet på Soma skole som helt unikt. Før juleferien starter er det for eksempel en stor julefest der lærerne, de som jobber på SFO, de som har jobbet på SFO, pensjonister og alle foreldre deltar.

– Når det er så lite og intimt føler du at folk bryr seg på en annen måte enn på en stor skole. Det blir et litt sånt godt gammeldags bygdemiljø der alle bryr seg litt mer om hverandre, sier hun.

Vil ha flere elever

Arild Mæland har valgt å sende begge barna sine på Soma skole. Han syns det er en god skole med tett oppfølging av elevene og et bra læremiljø. Allikevel mener han at det er noe som kunne ha styrket skolen.

– Vi trenger noen elever til. Nå er de fem i første klasse, og de kunne godt ha vært noen fler.

For FAU-leder på Soma skole, Jorunn B. Kvalbein, er dette et sterkt ønske. Hun vil at foreldre skal bli klar over at det er et fritt skolevalg, og at det nødvendigvis ikke er den nærmeste skolen som er den mest fordelaktige.

Kari Bente Daae

Direktør for skole og utdanning i Sandnes kommune, Kari Bente Daae, er klar over utfordringene kommunen står ovenfor med en sterk elevtallsvekst.

Foto: Rogaland / NRK

– Jeg håper at foreldrene har lyst å søke barna sine over til Soma skole hvis de føler at klassene på naboskolene er overfylte. Vi er så klare til å ta imot dem, sier Kvalbein.

Sterk elevtallsvekst i Sandnes

Rektor ved Smeaheia skole, Tor A. Isene

Rektor ved Smeaheia skole, Tor A. Isene, trenger mer plass for å imøtekomme elevpågangen.

Foto: Linn Slåttedal Jacobsen / NRK

Kunnskapsdepartementets nærskoleprinsipp fastslår at alle elever har rett til å gå på den grunnskolen nærmest hjemmet sitt. Sandnes kommune har nå utfordringer som følge av en sterk elevtallsvekst. Kommunen skulle derfor ønske at flere valgte å sende barna på Soma skole for å avlaste de skolene med plassmangel.

– Stangeland skole er full. Det har på grunn av nærskoleprinsippet ført til at skolen har måttet bygge om. Stangeland skole har derfor valgt å gjøre om sløydrommet til et klasserom for å få plass til de elevene som hører til denne skolen, sier direktør for skole og utdanning i Sandnes kommune, Kari Bente Daae.

Også naboskolen Smeaheia har utfordringer i vente. I år er det 367 elever på skolen, og grensen er på 392. Neste år ser det ut til at denne grensen blir sprengt, og skolen har allerede vært nøtt til å ta i bruk musikkrommet til et vanlig klasserom.

Rektor ved Soma skole og Stangeland skole, Geir Mikalsen

Rektor ved Soma skole og Stangeland skole, Geir Mikalsen, mener at 83 nye førsteklassinger på Stangeland skole til høsten kommer til å gå fint så lenge det er nok klasserom til å ta imot dem.

Foto: Linn Slåttedal Jacobsen / NRK

– Konsekvensen er at vi ikke har et skikkelig musikkrom for resten av skolen bortsett fra den klassen som er her nå, sier rektor ved Smeaheia skole, Tor A. Isene.

Kapasitetsproblemer for skolene

– Vi kan ikke flytte noen mot sin vilje for å imøtekomme et svakt elevantall på en annen skole. Løsningene må vi finne på sikt dersom elevantallet på Stangeland skole fortsetter og vokse, for skolen har ikke plass til flere elever nå, sier Daae.

Rektor ved Soma skole og Stangeland skole, Geir Mikalsen, sier det ikke er en aktuell problemstilling å få flere elever over til Soma skole.

– Nærskoleprinsippet er så tydelig på at elever skal gå på den skolen som er sin nærskole, sier Mikalsen.

Han legger samtidig også til at det er et fritt skolevalg, og at foreldrene kan velge å sende barna sine på en annen skole enn den de hører til.

Rektor Isene på Smeaheia skole er på sin side klar på at noe må gjøres.

– Vi har definitivt kapasitetsproblemer og trenger mer plass, men vi skal prøve å få det til så langt vi kan strekke oss. Og vi har strukket oss langt, sier han.