SØKERSVIKT FOR PETROLEUMSINGENIØR:

Ferske tall fra Samordna Opptak viser at antall søkere med ingeniørfag i petroleumsteknologi på Universitetet i Stavanger som førstevalg, nesten er halvert siden i fjor. I 2015 hadde 113 petroleumsteknologi som høyeste ønske. I 2016 har søknadene blitt redusert til 58.