Søkertall 2016

  • SJUKEPLEIARAUKE PÅ HSH OGSÅ:

    Søkjartala til sjukepleiarutdanninga når nye høgder på Høgskulen Stord/Haugesund også. I år er det ein samla auke i talet på søkjarar som har HSH som sitt førsteval på heile 18 prosent. For Sjukepleieutdanninga på Stord er auken på heile 27 prosent. I Haugesund er det 13 prosent fleire sjukepleiesøkjarar i år, samanlikna med fjoråret, melder skulen.

  • SØKERSVIKT FOR PETROLEUMSINGENIØR:

    Ferske tall fra Samordna Opptak viser at antall søkere med ingeniørfag i petroleumsteknologi på Universitetet i Stavanger som førstevalg, nesten er halvert siden i fjor. I 2015 hadde 113 petroleumsteknologi som høyeste ønske. I 2016 har søknadene blitt redusert til 58.