Hopp til innhold

Slo alarm om brosikkerhet – nå er tusenvis sjekka

Snart 17.500 broer i Norge er undersøkt etter at det ble slått alarm om tilstanden. Vegdirektoratet mener landets broer nå er trygge, mens andre mener det fortsatt er en vei å gå.

Bybrua i Stavanger får høgare rekkverk

Bybrua i Stavanger er en av 17 broer i Norge som slekter på ulykkesbroen i Italia. Selv om alderen begynner å tære på den kjente broen fra 1978, mener Vegvesenet at den er trygg.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Vi kan selvfølgelig ikke garantere noe, men broene i Norge er trygge. Dersom vi er utrygge på ei bro, blir den stengt, sier brodirektør i Vegdirektoratet, Børre Stensvold.

For to år siden gransket Veitilsynet arbeidet med brosikkerheten i Norge. Konklusjonen var den gang at nødvendige inspeksjoner hadde uteblitt. Vegvesenet manglet i stor grad oversikt over tilstanden på landets broer. VG omtalte dette i en lengre artikkelserie.

Trude Tronerud Andersen

Trude Tronerud Andersen i Vegtilsynet.

Foto: Vegtilsynet

– Siden da, og særlig i 2017, er det gjort en god del arbeid. Mye er på plass, men det er en liten vei igjen å gå før vi er overbevist, sier Trude Tronerud Andersen, direktør i Vegtilsynet.

Fundamentet svikta

Ingen liv gikk tapt da Skjeggestadbrua i Vestfold sviktet i 2015. Et jordras gikk under broen, og søylen til broen ble hengende i løse lufta. Broen holdt på å kollapse.

I tida etter Skjeggestad-ulykka, begynte Vegtilsynet sin gransking som resulterte i et intensivt arbeid med å kvalitetssikre norske broer.

Skjeggestad bru har en knekk på midten.

Skjeggestad bru fikk en knekk på midten i 2015. Brua ble senere revet og gjenoppbygd.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det er over 17.500 broer i riks- og fylkesveinettet i Norge.

– Vi skal være à jour med å sjekke alle disse broene i løpet av 2018, sier Stensvold.

– Bør folk være redde for å kjøre på broer i Norge fram til dette arbeidet er ferdig?

– Nei, folk kan være trygge, sier han.

Slekter på ulykkes-broen

Minst 42 personer er bekreftet omkommet etter brokollapsen i Genova i Italia denne uka. Redningsmannskapene har jobbet på spreng i ruinene etter kollapsen av Morandi-broen, men håpet om å finne flere overlevende begynner å svinne hen.

Brokollaps Genova

Rundt 80 meter av Morandi-broen i Genova kollapset tirsdag.

Foto: Philip Lote / NRK

I Norge finnes 17 broer som slekter på brokonstruksjonen som kollapset i Italia. En av dem er Bybrua i Stavanger.

Magne Langeteig, prosjektleder i Statens vegvesen, region vest.

Magne Langeteig i Statens vegvesen mener ingen trenger være bekymra for å kjøre på Bybrua i Stavanger.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Hovedspennet er skråstagbro, men likevel er den ikke helt lik. Her er det ingen støtte under, kun skråstagene oppe som er av stål. I Italia var alt i betong, sier Magne Langeteig, prosjektleder i Statens vegvesen, Region vest.

Han mener ingen bilister trenger å frykte for sikkerheten ved å ta seg over den mest kjente broen i oljebyen. Ei bro der alderen begynner å tære på.

– Det er trygt her. Inspeksjonene tilsier også det, og det er ikke lenge siden vi hadde spesialinspeksjon, sier han.