Hopp til innhold

Slik skal han redde byene fra ekstremvær

Grønne tak med norsk bergknapp sprer seg i byene. Den hardføre planten kan svelge unna økt nedbør og flomvann, og nå forskes det på hvordan den kan gi størst mulig miljøgevinst på taket.

Grønne tak sprer seg i byene. Den hardføre norske bergknappen kan både rense luften og svelge unna økt nedbør og flomvann. Nå skal det forskes på hvordan planten kan gi størst miljøgevinst på taket.

VIDEO: Grønne sedumtak skal redde byene fra oversvømmelser i en tid med stadig mer ekstremvær. Foto: Odd Rune Kyllingstad/NRK.

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Bergknappen har en unik evne til å suge opp store mengder vann. Nå legger vi dette på tak i hele Norge, i skråninger og på utearealer, sier Bengt Tovslid i Bergknapp AS.

Han er den eneste produsenten i Norge av sedumplanter, kjent som bergknapp på norsk. I fjor solgte han 16.000 m² – i år 35.000. Og etterspørselen øker.

Politiet har stengt Kongsgata i Stavanger

Vi opplever stadig oftere av dreneringssystemet under byene ikke klarer å ta unna regnet. her fra Stavanger sentrum i august i fjor.

Foto: Anders Fehn

Dreneringssystemene overbelastes

– Grunnen til at vi kommer til å selge enormt av dette fremover er at myndighetene vil begynne å kreve det. Når en by fortettes ligger fortsatt det gamle dreneringssystemet under byen, og det overbelastes. Da kan man enten grave opp hele byen og legge ny drenering, eller man kan satse på fordrøyning på plassen: Å holde tilbake vannet slik at systemet ikke blir overbelastet, sier han.

Og den hardføre norske bergknappen er blitt løsningen på klimaforandringer og økt nedbør.

– Da er grønne tak en ting, permeable dekker er en ting og dammer og regnbed er en annen. I kombinasjon vil dette klare å håndtere økt nedbør, sier Tovslid.

Skal forske på vannopptak

Og Firmaet Bergknapp AS satser, som navnet tilsier, på de 400 artene av planten Bergknapp, som man ofte finner på norske fjell og strender.

– Vi har gått langs kysten og plukket; litt i Rogaland, i Ryfylke og på Jærstrendene. Vi har funnet ville bergknapplanter som vi har dyrket opp og blandet i den kulturen vi har her, sier Tovslid.

Og nå skal det forskes på hvor mye vann taket svelger unna. Det krever nemlig det norske markedet.

Grønne tak hos Bioforsk

Forskning på grønne tak hos Bioforsk.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK
Arne Sæbø

Arne Sæbø, forskningsleder ved Bioforsk på Særheim.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Når vi skal ut å selge dette vil ingeniører og arkitekter spørre hvor stor fordrøyningseffekten er, og da har vi ikke noe norsk forskning å vise til. Vi har vist til utenlandske studier, men det kan ikke helt overføres til Norge, sier han.

Ti tak med Bergknapp

Bioforsk har tatt oppdraget, og forsker nå på hvordan man kan lage grønne tak slik at de gjør mest mulig nytte for seg. De skal finne ut hvor mye vann som blir holdt tilbake og hvor mye de grønne vekstene reduserer faren for flom.

– Vi har satt opp ti tak med bergknapp, og skal vi registrere hvor mye vann som renner fra taket og ned i kummen under, sier Arne Sæbø, forskningsleder ved Bioforsk på Særheim.

Takene skal under lupen for å måle hvilke arter og hvilket jordsmonn som gir størst effekt mot ekstremregn.

– Vi er nok de som har kommet lengst med dette i Norge. Det har skjedd litt forskning, men veldig mye av det som finnes av kunnskap er basert på forskning fra Tyskland, Sverige og USA. Det er viktig for oss å tilpasse dette til norske forhold, og ikke minst vestlandske forhold, der vi har mye mer nedbør, sier Sæbø.

– Naturens løsning på klimaendringene

Meteorologisk institutt har slått fast at Norge må forberede seg på mer ekstremvær, med store lokale konsekvenser som flom og skred. Det vil komme mer regn, både ekstremt og lokalt.

– Særlig fra 1960 til i dag har det vært en betydelig økning i nedbøren. Klimaforskerne sier at en kan regne med kanskje 10 til 20, kanskje 30 prosent mer nedbør fram mot 2050. Vi har allerede sett at det er ganske store ekstreme nedbørsmengder som kan gi store skader, sier Sæbø.

Nå rulles matter med bergknapp over offentlige bygg og arkitektoniske perler
for å redusere flomfaren på naturens premisser.

– Det å bruke naturens metoder er ofte løsningen. Vi må ta naturen inn i byen med planter som renser luft og holder tilbake vann. Det tror jeg er løsningen, sier Bengt Tovslid.

Dyrking av Bergknapp

Dyrking av bergknapp hos Bergknapp AS.

Foto: Bergknapp AS