Hopp til innhold

Slik er jakten på den britiske virusmutasjonen i Norge

– Det er veldig viktig å utsette starten av en epidemi med denne engelske varianten i Norge lengst mulig, sier overlege ved FHI.

1CawbNt89B0

Her fra testing ved Aker legevakt i fjor.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er så langt oppdaget 23 tilfeller av den britiske virusmutasjonen i Norge.

Symptomene er de samme, men den britiske varianten er mer smittsom enn det vanlige koronaviruset.

Men hvordan foregår egentlig jakten på den britiske varianten i Norge? Avdekkes den av en vanlig koronatest?

Svaret er nei.

I tilfeller der smittesporerne mistenker at det kan være den mer smittsomme varianten, spesielt etter reise fra Storbritannia, sendes prøvene til Folkehelseinstituttet (FHI) for en utvidet analyse.

– De vanlige testene oppdager virus, men de kan ikke si om det er den engelske varianten. Det trengs såkalt gensekvensering av viruset, altså en grundigere undersøkelse av egenskapene til viruset, forklarer overlege Preben Aavitsland til NRK.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Foto: Tor Erik Schrøder

Tilfeldige tester

Det sendes også inn tilfeldige positive koronatester fra ulike laboratorier landet rundt. Dette etter ønske fra FHI, for å overvåke hvilke varianter som finnes i Norge.

– Vi sender ti tilfeldige positive prøver til FHI for analyse hver uke, forteller Caroline Aspelund ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Aavitsland forteller at de har bedt kommunene være særlig oppmerksomme på personer smittet i Storbritannia.

– Derfor har vi bedt alle landets laboratorier sende oss virus som er påvist hos personer som er smittet i Storbritannia eller Sør-Afrika, samt virus fra spesielle utbrudd, sier FHI-overlegen.

Han viser til utbruddet på den mye omtalte bussen i høst som eksempel.

Les mer: En ny variant koronavirus er oppdaget i «koronabussen»

Koronatesting av ansatte på Ullevål sykehus

SUS sender ti tilfeldige positive prøver til FHI for gensekvensering hver uke. Dette for generell overvåkning med tanke på hvilke virusvarianter som sirkulerer i Norge.

Foto: Ole Berg-Rusten

Flere tilfeller

I Rogaland er det så langt påvist fem tilfeller av den engelske varianten. Fire av disse var i Sandnes og tilhører samme familie.

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes forteller at familien kom hjem fra England i starten av desember. Da regjeringen før jul ba kommunene følge ekstra med på smittede fra Storbritannia, sjekket de 14 dager tilbake i tid.

De mistenkte da at noen tilfeller kunne være av den nye varianten.

– Sykehuset har liggende de positive testene, og vi sendte de derfor inn til FHI, sier Torvik, som legger til at analysen hos FHI er en omfattende prosess som tar flere dager.

Hans Petter Torvik, kommuneoverlege i Sandnes kommune.

Hans Petter Torvik sier at familien som kom fra England fulgte smittevernreglene nøye og at det ikke er grunn til å tro at det muterte viruset er spredt i Sandnes.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Torvik sier at det ikke er satt i gang ekstra tiltak for å avdekke denne varianten.

– Vi følger helt vanlige rutiner, men smittesporerne spør om folk har vært ute og reist.

– Har smittesporerne nå nye rutiner for å finne ut om det eventuelt kan være den engelske varianten?

– Det er ikke noen mulighet for det annet enn å være oppmerksom på personer som kommer reisende fra Storbritannia. Når det først er klart at en pasient er smittet med denne varianten, følger kommunen nøye opp nærkontaktene for å hindre videre spredning, sier Aavitsland.

Vil overta for det «gamle» viruset

Aavitsland forteller at sykdomsbildet og alvorligheten ved den engelske varianten ser ut til å være den samme som det vanlige koronaviruset.

– Det er veldig viktig å utsette starten av en epidemi med denne engelske varianten i Norge lengst mulig. Viruset sprer seg lettere og vil derfor etter hvert overta for det «gamle» viruset. Dermed kan vi få en epidemi som er vanskeligere å stoppe og derfor krever sterkere tiltak, sier Aavitsland.

Det er også oppdaget ett tilfelle av den sør-afrikanske varianten hos en reisende som kom til Norge fra Sør-Afrika i desember.

– Den har enda flere mutasjoner og er trolig enda mer smittsom enn den britiske, sier Aavitsland.