Hopp til innhold

Tror barn er dårligere til å tolke ansiktsuttrykk

Lærere melder om økt konfliktnivå i skolen på grunn av elevenes manglende evne til å lese kroppsspråk. Ofte er øynene festet på mobil og nettbrett mens samtalene pågår, og mye informasjon forsvinner.

Lærere melder om økt konfliktnivå i skolen på grunn av elevenes manglende evne til å lese kroppsspråk. Ofte er øynene festet på mobil og nettbrett mens samtalene pågår, og mye informasjon forsvinner.

Store deler av språket vårt er nonverbal. Mange barn får ikke med seg kroppsspråk og ansiktsuttrykk når de snakker mens oppmerksomheten er på nettbrett eller data.

– Det er ikke alltid lett å se om han eller hun jeg snakker med er lei seg, hvis jeg spiller samtidig. Jeg får ikke med meg om noen himler med øynene for eksempel, sier syvendeklassingen Jørgen Standnes.

Han går på Sørbø skole i Sandnes, der lærerne er bekymret for at mye tid foran nettbrett og data fører til at elevene blir dårligere til å tolke hverandres kroppsspråk.

– Mister de en viktig del av kommunikasjonen ved å ikke se hverandre i øynene, spør rektor Hans Skjæveland

Det spørsmålet gjenstår etter samtaler med lærere og observasjoner på skolen.

Hans Skjæveland
Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Klarer ikke å løse konflikter

– Vi ser en ny tendens i skolen. Elever klarer ikke å løse uenigheter seg imellom på en god nok måte. Det ender ofte i unødvendige konflikter, som jeg tror kunne vært unngått dersom de hadde snakket bedre sammen, sier han.

Han har snakket med flere skoleledere i området, som ser det samme.

– Vi tror at dette går på kommunikasjonsferdigheter, det å snakke sammen ansikt til ansikt og løse uenigheter som oppstår.

– Men har det ikke alltid vært konflikter mellom barn på skolen?

– Jo, men det vi ser nå er at tidsspennet fra en uenighet oppstår til det blir aggressivt, er kortere nå enn tidligere, sier han.

Har skoletime om kommunikasjon

Derfor bruker skolen tid på å lære elevene forskjellen mellom å snakke i det virkelige liv og på nettet. Hver uke har elevene en time kalt "Best sammen". I denne timen tar de opp tema som er aktuelle for at elevene skal fungere bra sammen sosialt.

– Det skjer ganske ofte at vi ikke ser på hverandre når vi spiller eller snakker sammen, sier elev Anders Osmundnes.

klasserom
Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I syvendeklassingenes klasserom denne dagen er tavla tapetsert med tankekart om kommunikasjon. Lærer Anna Sirevåg Tysdal skriver ned elevenes innspill om hvordan de snakker eller tekster sammen.

– Sms og chat, ja – det er også en måte å snakke sammen på, høres fra kateteret. Men hva forsvinner når dere kommuniserer på denne måten? spør læreren elevene.

se på hverandre

Fra venstre: Kri Kosmo, Jørgen Standnes, Hedda Tornes Lundsten, Shayan Alinejad, Ludvig Johan Kvamme Helgesen, Anders Osmundnes.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Målet med undervisningen er at elevene skal unngå misforståelser og konflikter.

Ungdommer mener chatting styrker dem

Forskning viser at ungdommer er glade for at det finnes andre måter å snakke sammen på, enn kun ansikt til ansikt. De mener det styrker samholdet mellom dem å snakke sammen på internett.

Likevel mener fagmiljøet at det er viktig å følge utviklingen nøye.

– For det er jo via lek de blir sosiale og får omsorg for hverandre. Det er viktig å være sammen - også uten nettbrett og data, sier universitetslektor Tove Flack ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger.

Hun viser til at det ikke er konkret forskning på problemstillingen, men mener det er viktig at barn bruker av tiden sin på å leke sammen.

Tove Flack
Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Hvis vi får en verden der barn sitter veldig mye hver for seg med hvert sitt databrett, så er det et varsku, mener hun.

Nå vil de i større grad se opp

Barnekulturen er stadig i utvikling. Det er annerledes å være barn i dag enn for noen år tilbake.

Elevene på Sørbø har gjennom sin undervisning blitt bevisst på at de ikke må glemme å snakke sammen ansikt til ansikt.

– Vi skal prøve å bli bedre på øyekontakt imens vi spiller, sier Kri Kosmo.

– Huske å se opp, legger han til.