Hopp til innhold

Skal finne ut om iPad-en ødelegger håndskriften

Mens flere og flere skoler innfører nettbrett, advarer skeptikere mot å fase ut håndskriften. Nå skal forskere finne ut hva som skjer med barna som dropper blyanten.

Elever bruker Ipad

Ingen vet med sikkerhet hva iPad på skolen gjør med håndskriften til elevene. Nå skal forskere finne det ut.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Siden 2011 har flere og flere skoler blitt iPad-skoler. Men ingen vet om håndskriften blir ødelagt når barna legger vekk blyant og kladdebok i skriveopplæringen.

Til høsten skal 20 førsteklasser i Rogaland og på Nord-Vestlandet bli med i forskningsprosjektet Digihand, som ledes av Høgskulen i Volda.

– Studien gir oss en mulighet til å undersøke om det er forskjeller. Så kan lærere forholde seg til nettbrett og håndskriftsopplæring med utgangspunkt i en studie, sier professor Per Henning Uppstad på Lesesenteret i Stavanger.

Per Henning Uppstad

Professor Per Henning Uppstad.

Foto: Anne Lise Indrefjord / NRK

Uppstad er en av ti forskere som skal observere og dokumentere håndskriftsopplæringen fra skolebarna er helt nye, og til de går ut av andre klasse.

Ti av klassene starter bokstavopplæring ved å koble bokstaver og lyder, og utsetter bokstavformingen. Resten setter blyanten til papiret.

I dag er praksisen ulik fra skole til skole.

– De som bruker nettbrett tenker at det er viktigere å koble lyd og bokstav, og at det veier opp for den mer tidkrevende bokstavformingen, sier Uppstad.

Men han tror ikke den ene metoden er bedre enn den andre.

Tror skeptikerne tar feil

– Vi har en hypotese om at en i begge tilfeller vil lære det samme, og at forskjeller underveis til dels vil viskes vekk, sier han.

Det finnes ingen oversikt over hvor mange skoler som bruker nettbrett i dag, men ifølge Uppstad har det økt betraktelig bare de siste årene.

Samtidig har eksperter advart mot at nettbrett i førsteklasse kan ødelegge håndskriften.

Uppstad er skeptisk. Til skeptikerne. For ingen har forsket på det. Før nå.

– At vi bruker nettbrett i skolen i så stor grad som nå, er langt på vei en ny situasjon. Og det er mange spørsmål knyttet til dette, både fra foreldre, lærere og politikere, sier Uppstad.

Bedre for guttene?

Til høsten blir Gard skole i Haugesund en av nettbrettskolene. Kontaktlærer Trine Qvale tar med seg sine 21 år som lærer når elevene hennes får hver sin skjerm.

Trine Qvale

Fra høsten skal Trine Qvale sine elever få nettbrett i undervisningen. Hun er glad for at det nå skal forskes på hva det vil si for elevenes håndskrift.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det er viktig at vi følger med på utviklingen. Men jeg tenker også at det er viktig at vi som har jobbet i skolen lenge, tar med oss det som har vært bra til nå. Jeg sier ja takk, begge deler.

Hun tror særlig at guttene kan ha godt av utsatt håndskriftsopplæring.

– Mange gutter strever med finmotorikken, og det kan godt hende de føler mer mestring når de begynner med iPad. Og det er jo det viktigste. At de kjenner at de mestrer.

Gunn Iren Müller

Gunn Iren Gulløy Müller.

Foto: FUG

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (Fug), Gunn Iren Gulløy Müller, er enig.

– Kanskje en finner ut at den ene måten å lære på er bedre for noen elever. Og uansett er ny forskning alltid interessant, sier hun.