Sjukepleiarar sluttar i jobben

Arbeidspresset for sjukepleiarar under koronapandemien er så stort at fleire har slutta i jobben eller vurderer å gi seg. Det viser tilbakemeldingar til sjukepleiarforbundet.