Hopp til innhold

Sjekk forskjellen: No må dei tappe vatn ut av magasina

På denne tida i fjor var vassmagasina i Sør-Noreg på sitt lågaste nokosinne. I år er dei så fulle at dei enkelte stader må tappe ut vatn. Det vil hjelpe lommeboka di til vinteren.

– No er fyllingsgraden i Blåsjø mellom 70 og 80 prosent. På same tid i fjor var fyllingsgrada 40 prosent, seier pressekontakt Lars Magnus Günther i Statkraft til NRK.

Blåsjø er omtrent på normalen. Det siste veka i september var fyllingsgraden i Noreg 82,8 prosent.

Blåsjø, som ligg i kommunane Hjelmeland, Suldal og Bykle, er det største kraftmagasinet i Noreg målt i kraftproduksjon. Energipotensialet er rundt 7,7 TWh.

Lars Magnus Gunther

Pressekontakt i Statkraft, Lars Magnus Günther.

Foto: Statkraft

Lyse Produksjon, som eig i alt 20 kraftverk i Rogaland, merkar også at kraftsituasjonen i år er mykje betre enn i fjor.

Har byrja å tappe ut på Møsvatn

Administrerande direktør Sindre Ims er førebels ikkje i ein situasjon der dei må tappe ut vatn.

– Det er fleire plassar i Sør-Noreg der det renn over eller blir tappa, seier Ims.

Men at situasjonen var ein heilt annan i fjor, er det ingen tvil om.

– Dette er heilt fantastisk. Det er godt å få ein pause frå dei høge prisane. Dette monnar også om vinteren. All nedbør betyr noko for prisane i Sør-Noreg, seier han.

Ved Hydro sitt magasin i Møsvatn i Vestfold og Telemark, Noregs fjerde største reguleringsmagasin, har dei allereie byrja å tappe ut vatn.

Møsvatn

Hydro sitt magasin ved Møsvatn i Telemark.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

200 prosent meir nedbør

Det er ein ganske enorm kontrast til i fjor, då fyllingsgraden var rundt 40 prosent på denne tida.

– Vi har hatt mykje nedbør i haust, men det er ikkje noko dramatikk rundt dette. Vi ser på kor mykje vatn som kjem til å komme til magasina framover og kor mykje vi må ta ut, seier Jostein Eggerud i Aust-Telemarks Brukseierforening som har ansvaret for konsesjonsforpliktingane i kraftanlegget.

Ifølgje Eggerud har det no vore 50 prosent meir nedbør enn i eit normalår. I fjor var det 50 prosent mindre enn i eit normalår.

– Det er no mykje kraft å tilby marknaden. Det vil påverke kraftprisen i positiv grad, sjølv om det er mange andre faktorar som bidrar.

– Har det regna unormalt mykje i år?

– Det ligg over normalen, men det er ikkje unormalt for det. Vi har vore i denne situasjonen tidlegare, seier Eggerud.

Vannmagasin - fyllingsgrad

Fyllingsgraden til vassmagasina har variert enormt frå i fjor til i år.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Ting har skjedd med kraftsituasjonen i Noreg det siste året. Det blir spegla i straumprisen. 29. september 2022 var gjennomsnittsprisen på rundt 3,5 kroner per kWh. Same dato i 2023 var han rundt 30 øre per kWh.

Ifølgje Ims er prisen frå i fjor tilnærma usannsynleg å sjå igjen i år.

Om det blir tørt vêr, vil vi nærme oss prisane i Tyskland. Om det blir ekstremt tørt, får vi like prisar med Tyskland, seier Ims.

Straumprisen i Tyskland ligg 29. september rundt 1,26 kroner per kWh.

Les også Vedum om kablene: – Skulle ikke vært bygd

Trygve Slagsvold Vedum, partileder.

Maks ei krone til vinteren

Ims poengterer også at det tyske prisnivået er usannsynleg.

– Det er ekstremt lite truleg at vi får like prisar som Europa før vinteren kjem. Men når vinteren kjem, kan vi komme dit, seier Ims.

Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight. i mørk blå skjorte ute.

Analysesjef i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

Analysesjef i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, seier det berre er fyllingsgraden i vassmagasina som gjer at vi ikkje får høgare straumprisar i Noreg no.

– Det blir ein stor flaskehals mellom dei europeiske prisane og dei norske. Dei høgaste prisane i Tyskland i desse dagar er 3 kroner, medan dei høgaste i Sør-Noreg er 40–50 øre, seier han.

Prisane vil liggje mellom 70 øre og 1 krone i dei kaldaste vintermånadene i år og neste år, trur Lilleholt.

Noreg får i år meir kraft frå vassmagasina. I tillegg har Europa i tillegg gjort seg uavhengig av russisk gass.

– Sjølve kraftprisen er på eit vesentleg meir normalt nivå, og han vil falle dei næraste åra fordi vi får meir tilgang på gass og gassprisen i Europa vil ha eit tak, meiner Lilleholt.