NRK Meny
Normal

SFO-smell for Sokndal kommune

Sokndal kommune har ikke tatt høyde for befolkningsvekst som de har visst om i seks år. Nå kan SFO bli dyrere enn antatt.

Sokndal skole

Det er ventet 60 nye førsteklassinger til Sokndal skole neste år.

Foto: Sokndal kommune

Louise Bø

Louise Bø er FAU-representant ved Sokndal skole.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Politikerne i Sokndal har vedtatt å øke satsene for skolefritidsordningen med fem prosent samtidig som de reduserer antall ansatte med en tredel. Neste år kommer et rekordkull med førsteklassinger. Det har det ikke blitt tatt høyde for, sier FAU.

– Det har de visst lenge. Det kommer et stort kull neste år og det har de visst lenge, sier, sier Louise Bø i foreldrenes arbeidsutvalg ved Sokndal skole.

Hun mener at politikerne gjør en tabbe.

– Jeg trodde de ville ha befolkningsvekst, så det må de ta høyde for, og ikke ta for høy SFO-pris, sier hun.

Har omorganisert skolehverdagen

SFO holder stengt i alle ferier, men likevel må foreldrene betale for 11 måneder i året. Neste år begynner 60 førsteklassinger på skolen. Dagens SFO er dimensjonert for 34 barn. Da må det ansettes flere førskolelærere og dermed blir SFO, som er selvfinansiert i Sokndal enda dyrere.

Fra 2009 har årsprisen for heldagsplass steget med 6600 kroner, viser tall fra forbrukerrådet. Samtidig er antallet timer redusert. Kommer det flere barn til nå må foreldrene punge ut med mer.

Trond Arne Pedersen, ordfører i Sokndal (KrF)

Trond Arne Pedersen, ordfører i Sokndal (KrF).

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Antall ansatte er redusert og nå er det harmonisert med nabokommunene våre som vi sammenligner oss med. I tillegg har skolen omorganisert hele skolehverdagen slik at elevene på barnetrinnet går flere time på skolen, sier ordfører Trond Arne Pedersen (KrF).

– Prisene vil stige

Neste år kommer det 60 nye barn til første klasse. Dagens SFO er dimensjonert for 34 barn.

– Det er slik at hvis det er flere som benytter seg av SFO-tilbudet vil også foreldrebetalingen stige, sier Pedersen.

I nabokommunen Eigersund er satsen 2300 kroner, men det inkluderer ferieåpen SFO. I Sokndal blir satsen fra nyttår 2400 kroner i 11 måneder, uten ferietilbud. Nå kan en plass i SFO bli dyrere en barnehageplass.

– Det tror jeg de vil merke. Det vil bli en dyr plass når den til kommer, sier Louise Bøe.