Normal

Salmonella på Bryne

Et salmonellautbrudd hos en kalv på Bryne skaper frykt for et større salmonellautbrudd. Bonden slo aldri alarm da de 25 spedkalvene hans døde i vår.

ku, kalv

Illustrasjon

Foto: Keilen, Berit / Keilen, Berit

Det var en bekymringsmelding om dyrehelsa på den aktuelle gården som fikk Mattilsynet til å undersøke saken.

Seksjonssjef i tilsynet i Midt-Rogaland, Ole Aamodt bekrefter overfor Stavanger Aftenblad at det er påvist salmonella på en kalv på den aktuelle gården.

Dersom de 25 kalvene faktisk døde av salmonella, kan de ha smittet både andre dyr, personell og folk som hadde direkte kontakt med dyrene før de døde.

Salmonella smitter lett dersom man kommer i berøring med dyrenes avføring. Seksjonssjefen gjør det klart at handelsen tas veldig alvorlig fordi sykdommen rammer både dyr og mennesker.

Gårdsbygget der det smittede dyret befinner seg er isolert. Rundt om ligger gårdene med storfebesetninger tettere enn noe annet sted i landet.