RV13 STENGT PGA. RASFARE:

Riksvei 13 mellom Nesflaten og Røldal er stengt på grunn av rasfare. Strekninga forblir stengt ut dagen, og vegvesenet skal gjøre ei ny vurdering i morgen klokka 11.