RV13 FORTSATT STENGT:

Rv13 mellom Suldalsporten og Helganes er fremdeles stengt pga fare for ras. Vegvesenet skal gjøre en ny vurdering i løpet av dagen. Anbefalt omkjøring via Ev 134, Fv 514, Fv 46 og Fv 520.