Ruser seg på ADHD-medisin

ADHD-medisinen Ritalin omsettes blant ungdom som rusmiddel.

Øl og medisinen Ritalin
Foto: Øystein Ellingsen / NRK

ADHD-medisinen Ritalin er i økende grad på avveie blant norske ungdommer. I Egersund går ungdomskontakten ut til foreldrene og advarer mot økt misbruk av medisinen, kombinert med alkohol. Ungdommen selv kjenner godt til misbruken.

- Jeg har hørt rykter helt fra jeg gikk på ungdomskolen for to år siden, at folk begynte å selge sin ADHD-medisin til andre, sier Mathias Sestad, som er elev ved Dalane videregående skole.

Ritalin skal hjelpe barn og ungdom med konsentrasjonsvansker til å få en bedre hverdag. Medisinen fås i ampuller med 8 timers virketid,og i tabletter med umiddelbar virkning. Det er tabelettene som er mest attraktive.

I feil hender har tablettene en amfetamin liknende virkning. I kombinasjon med alkohol blir rusen forsterket.

Lukter ikke

Gunn Leidland

Ungdomskonrtakt i Egersund Gunn Leidland får rapporter om at ungdom bruker Ritalin i kombinasjon med alkohol for å få større rus.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

De senere årene har mange barn og unge fått diagnosen ADHD. Ungdomskontakt Gunn Leidland i Egersund bekrefter at misbruk av Ritalin blir rapportert til henne av ungdommen selv.

- Ungdom bruker dette sammen med alkohol for å få en større rus. Det er ikke så lett å spore for foreldre, og dermed trenger en ikke å drikke fullt så mye for å få samme rus. Det er hele poenget, alkohol lukter, mens Ritalin ikke gjør det, sier Leidland.

Pr utgangen av 2007 gikk rundt 22000 personer på ADHD medisiner i Norge. Rundt 10% av dem bor i Rogaland i følge reseptregisteret. Dette er mye høyere enn landsgjennomsnittet.

Foreldrene har ansvaret

Assisterende fylkeslege Janne Dahle Melhus ved Helsetilsynet i Rogaland sier at ansvaret for at ADHD-medisinen blant mindreårige ikke kommer på avveie hviler på foreldrene.

- Det er foreldrenes ansvar. Det er opp til fastlegen å vurdere om utlevering av medisiner er forsvarlig. Vi har eksempler der fastlegen har bedt hjemmesykepleien i kommunen å stå for utdeling av medisinen hvis det er sånn at foresatte i samarbeid med sitt barn ikke har klart å håndtere det på en greie måte, sier Melhus.

Mens foreldrene ikke låser medisinskapet, florerer Ritalin blant ungdommer, både i Egersund og andre byer.

- Jeg vet at det er mange som blir veldig borte av det når de kombinerer medisinen med alkohol, sier Sestad.