Rogfast-utsettelse

Veiprosjektet Rogfast vil først bli behandlet av Stortinget neste år, selv om samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lovde stortingsbehandling før jul, skriver Aftenbladet. Dermed må entreprenører som venter på å konkurrere om oppdrag, vente til lenger ut i 2017 før kontraktene kommer. – For å unngå kostnadssprekk og økte bompenger må vi ha litt mer tid til å se på hvorfor det er forskjell i kostnadsanslaget til Vegvesenet og eksterne kvalitetssikrere, sier Solvik Olsen til avisen.