Rogfast kan bli flytebru

Fastlandsforbindelsen over Boknafjorden kan komme som flytebru i stedet for undersjøisk tunnel. – Dette skal ikke utsette Rogfast, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Video Bru mellom Arsvågen og Mortavika

VIDEO: Slik kan en flytebru over Boknafjorden se ut.

Rogfast

Her skal Rogfast gå.

Foto: Statens Vegvesen

Statens vegvesen har fått et halvt år på å utrede om bru kan være det beste alternativet over Boknafjorden, skriver Stavanger Aftenblad.

Skisseprosjektet skal gå parallelt med tunnelplanene, og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har gitt grønt lys for utredningen.

– Statens vegvesen har et prosjekt med ferjefri E39, og der har spørsmålet om ny teknologi har utredet andre løsninger enn tunnel kommet opp. De har stilt spørsmål ved om det også kan være et alternativ over Boknafjorden, og må få utrede det nærmere, sier Kleppa til NRK.

– Må utredes samtidig med tunnel

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa lover at utredningen ikke skal forsinke Rogfast.

Foto: Eva Stabell / NRK

Årsaken til de nye planene er erfaringene Vegvesenet har gjort i forbindelse med planlegging av bru over Sognefjorden. Undersjøiske tunneler er også svært dyre i drift, og bru kan være et billigere alternativ på lang sikt. Samferdselsministeren har gitt sitt samtykke på én betingelse:

– Arbeidet med Rogfast og planlegging av tunneler må gå for fullt samtidig, sier Kleppa.

De nye planene går på at en 7,5 kilometer lang skråstagsbru på flyteelementer skal legges mellom Mortavika og Arsvågen. Men Boknafjorden er værutsatt, og samferdselsministeren ser at mange kan være skeptisk til om bru er et godt alternativ her.

– Boknafjorden er værhard, og mange stiller nok spørsmål ved om bru er mulig. Men de må få vurdere det, sier Kleppa.

– Bru over Boknafjorden er ekstremt, men teknisk sett tror vi at vi skal kunne greie det. Vi ser at boreplattformer er stabile nok til at folk kan sove om bord. Dette er teknologi vi kan trekke på, sier prosjektleder Olav Ellevset til Aftenbladet.

– Mister fokus

Tom Tvedt (Ap)

Tom Tvedt (Ap) er skeptisk til utredningen.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Magnhild Meltveit Kleppa lover at utredningen ikke skal forsinke Rogfast-planene.

– Det er viktig å understreke at dette prosjektet skal foregå parallelt med Rogfast, slik at vi ikke får en utsettelse av prosjektet. Vi må holde fast ved at et ferjefritt samband over Boknafjorden er det viktigste, sier Kleppa.

Gruppeleder i Rogaland Arbeiderparti og tidligere fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt, frykter likevel at utredningen vil utsette Rogfast.

– Jeg har betenkeligheter med det som nå skjer, og er redd vi mister fokus. Når man utreder alternativer tar det fort lang tid, og jeg er bekymret for at det også vil skje med dette prosjektet, sier han til NRK.