Hopp til innhold

Riggen var ikke bygget for kjempebølger

Petroleumstilsynet viser til to brudd på regelverket i sin gransking av dødsulykka på COSL Innovator i Nordsjøen 30. desember i fjor. En 53 år gammel mann mistet livet.

Cosl Innovator

Dødsulykka skjedde på riggen COSL Innovator, som jobber for Statoil på Troll-feltet i Nordsjøen. Dette var den første dødsulykka på sokkelen siden 2009.

Foto: Kristian Eidesvik/Studio Eidesvik

Dødsulykken skjedde klokka 16.38, 30. desember, da en brottsjø traff veggen til boligmodulen og knuste opp imot 20 lugarventiler på nedre og midtre dekk.

Det var dårlig vær med bølger rundt 15 meter. En brottsjø på 30 meter hadde bygd seg opp og traff riggen.

– Siden på skroget tålte ikke belastningen fra bølgen som slo inn mot riggen. Innretning skal tåle en slik belastning, sier tilsynsdirektør i Ptil, Ingvill Hagesæther Foss.

Flere liv kunne gått tapt

Rune Morten Narvåg

53 år gamle Rune Morten Narvåg mistet livet i ulykken på riggen. Han var inne i lugaren sin da bølgene traff riggen.

Foto: Aker Solution

53 år gamle Rune Morten Narvåg, ansatt i Aker Solution, omkom da han var på lugaren da brottsjøen traff. Fire andre arbeidere ble skadd i hendelsen. 74 arbeidere ble evakuert fra riggen.

Dersom hendelsen hadde inntruffet på et tidspunkt hvor flere ombord oppholdt seg i lugarene, kunne flere menneskeliv ha gått tapt, heter det i Petroleumstilsynets granskingsrapport.

– Hendelsen kunne blitt en storulykke hvis den skjedde på en tid der flere av arbeiderne var i lugarene. Flere mennesker kunne da mistet livet eller blitt alvorlig skadet, sier direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold.

Viser til to brudd på regelverket

Det er Ptils vurdering at bølgen var steil, men at værforholdene 30. desember 2015 sannsynligvis var innenfor det innretningen skal være designet for.

Granskingen påviste to brudd på regelverket:

Ptil om dødsulykke

Ingvill Hagesæther Foss (tilsynsdirektør) og Anne Myhrvold (direktør) i Petroleumstilsynet.

Foto: Anders Fehn / NRK
  • COSLInnovator hadde ikke klaring på 1.5 m mellom underkant av nederste dekk og høyeste bølgetopp. Innretningens overbygg var ikke dimensjonert for å motstå horisontale bølgelaster.
  • Opptellingssystemet under mønstring fungerte ikke tilfredsstillende.

Horisontale bølger er oversett

Riggen burde ha vært høyere, for å ha klaring til sjøen.

– Ja, eller så måtte den hatt en skuteside som tålte bølga, sier Foss.

Ptil observerer at horisontale bølgeslag ikke har fått oppmerksomhet, selv om det er påvist for liten avstand mellom dekket og vannflaten.

– Dekk skal dimensjoneres for påkjenning av bølger, dersom en innretning har negativt air gap (klaring red.anm.). Kravene skiller ikke spesifikt mellom vertikale og horisontale bølgeslag, opplyser Petroleumstilsynet.

Arbeidet som ble utført i prosjektperioden var i hovedsak i tråd med erfaring og industripraksis for flyttbare innretninger på det tidspunktet prosjektet ble gjennomført.

Fullsatt da Ptil la fram rapport om dødsulykka på COSL

Det var fullsatt i Petroluemstilsynets lokaler, da granskingsrapporten ble lagt fram klokka 12.00 fredag.

Foto: Anders Fehn / NRK

Tok 40 minutter å få oversikt

Granskingsrapporten viser til at det tok lang tid å få oversikt over alle ansatte ombord.

– Aksjonene i den akutte fasen ble gjennomført i hovedsak i henhold til prosedyrer, men det tok cirka 40 minutter å etablere oversikt over personell om bord, heter det i rapporten.

Må kontrollere plattformene

COSL Drilling Europe har tre borerigger på norsk sokkel av samme typen design: COSLInnovator, COSLPromoter og COSLPioneer. Disse har en samlet operasjonstid på omtrent 11 år i Nordsjøen.

Petroleumstilsynet pålegger nå selskapet å finne ut om riggene er oppført etter forskriftene.

– Alle riggene har ved flere tidligere anledninger erfart betydelig verre værtilstander enn det som inntraff den 30. desember 2015, uten at det har vært erfart horisontale bølgelaster (slamming) på dekkboksen, skriver COSL i en pressemelding.

En tredjepart skal så kontrollere det COSL har kommet fram til. Pålegget skal være etterkommet innen 1. oktober 2016.

– Det er viktig at bransjen lærer av en slik tragisk hendelse. Vi har et felles ansvar for å gjøre alt vi kan for at arbeidsplasser i Nordsjøen er trygge, og er opptatt av å dele læring og erfaringer med bransjens aktører, opplyser COSL.

Flere nyheter fra Rogaland