Rekordopptak ved Universitetet i Stavanger

3964 personer har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger (UiS) i år.

Universitetet i Stavanger

POPULÆRT: UiS kan skilte med rekordtall for årets studieopptak.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– I fjor var det vel rundt 3920 personer som fikk tilbud om studieplass, så det er bare en liten økning, da. Men det er jo rekordtall. Det har aldri vært så mange som har fått studietilbud ved UiS, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver ved UiS, Asbjørn Jensen.

Det er ingeniør- og petroleumsfagene, sammen med økonomi og administrasjon og sykepleie, som er de mest populære fagene ved universitetet.

Se TV-innslag

Ingeniør- og petroleumsfaga er dei store vinnaraneved Universitetet i Stavanger. Det viser opptakstala som kom i dag. Jone Kaada er nydanna petroleumsingeniør, og har fått seg god jobb i Aibel.

Nyutdanna petroleumsingeniør med jobb

Vanskelig å komme inn på olje- og gassrelaterte fag

Vanskeligst er det å komme inn på de teknologiske fagene.

– Det er teknologiske fag som dominerer den listen. Fem av de seks studiene med høyest poengsum er ingeniørstudier, og fire av disse er relatert til olje- og gassnæringen, sier Jensen.

Lettest var det å komme inn på barnehagelærerlinjen, hvor det fremdeles er ledige studieplasser.

– Vi er veldig godt fornøyd med opptaket, sier Jensen.

10 vanskeligste studier å komme inn på ved UiS

Studium

Poenggrense

Industriell økonomi – femårig master

53,8

Petroleumsteknologi – treårig bachelor

53,6

Petroleumsteknologi – femårig master

53,6

Petroleumsgeologi – treårig bachelor

53,0

Rettsvitenskap – treårig bachelor

52,9

Offshoreteknologi – femårig master

52,4

 Siviløkonom – femårig

 51,7

 Konstruksjoner og materialer – femårig master

21,2

Journalistikk – treårig bachelor

50,3

Økonomi og administrasjon – treårig bachelor

49,6