Normal

Refses for dårlig oppfølging av trengende

Haugesund kommune får krass kritikk i ny rapport.

Hender (Illustrasjonsfoto)

Illustrasjonsfoto.

Foto: colourbox.no

Haugesund kommune får krass kritikk for manglende oppfølging av sterkt pleietrengende beboere i omsorgsboliger.

Det viser en foreløpig tilsynsrapport fra Helsetilsynet og Fylkesmannen i Rogaland.

I følge rapporten får ikke beboerne den hjelp de har behov for. I tillegg er saksbehandlingstiden for både tildeling av støttekontakt og fysioterapi for lang.

Fylkeslege Pål Iden reagerer, og sier dette

Fylkeslege Pål Iden

Fylkeslege Pål Iden retter krass kritikk mot Haugesund kommune.

Foto: NRK

går utover den svakeste gruppen av mennesker.

- Når en ser på disse tingene sammen så er det en alvorlig situasjon. Vi kan risikere at brukere som har behov for hjelp ikke får den hjelpen de trenger, sier Iden til NRK.

I et svarbrev skriver Haugesund kommune at de er i gang med å rette opp avvik.