REDUSERT HASTIGHET:

Det er en gjenstand i veibanen i Byfjordtunnelen, det fører at biler må kjøre med redusert hastighet. En bil er på vei for å fjerne gjenstanden, som ligger i sørgående løp.