Redusert hastighet i tunnel

Bergingsbilen er framme i Mastrafjordtunnelen. Tunnelen vil ikke stenges igjen, slik det først ble meldt, men hastigheten er nedsatt.