– Vi går ikke inn og overprøver det de selv legitimerer

Politikerne i Stavanger mottar enkelte måneder over 20.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste. Ingen krever at de skal dokumentere hvor lenge de har vært borte fra sin ordinære jobb når pengene skal utbetales.

Bystyret i Stavanger

BYSTYRET I STAVANGER: 46 av politikerne i Stavanger har i år mottatt 470.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste. Tre av disse har alene fått det desidert største kakestykket på 300.000 kroner.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

John Peter Hernes

John Peter Hernes er gruppeleder for Høyre sin bystyregruppe i Stavanger. De tre politikerne som mottar mest penger i tapt arbeidsfortjeneste er å finne i gruppen hans.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Regelverket bygger på gjensidig tillit, sier Martha Rødde.

Hun er leder for politisk sekretariat i Stavanger kommune. Det er hennes kontor som får inn krav om tapt arbeidsfortjeneste fra politikerne.

NRK har gjennomgått årets liste, som viser at det har blitt utbetalt 470.000 kroner til 46 ulike navn. Likevel er det tre av disse politikerne, som alle er selvstendig næringsdrivende, som får den største summen.

– Vi går ikke inn og overprøver

Alle sitter i Høyres bystyregruppe og har fått mer enn 300.000 av de 470.000 totalt utbetalte kronene.

– Regelverket styrer at de selvstendig næringsdrivende kan kreve tapt arbeidsfortjeneste viss de selv legitimerer at de har rett på dette. Vi går ikke inn og overprøver dette, sier Rødde.

Regelverket, som politikerne selv har vedtatt, forteller hvor stor godtgjørelse det å sitte i et kommunalt utvalg kan innebære. Samtidig slår også regelverket fast at den årlige godtgjørelsen dekker alt arbeid, også reise- og møtevirksomhet som utføres i egenskap av vervet.

Likevel er mange politikere delvis frikjøpt fra sin ordinære jobb for å drive politikk, og kan i sum derfor tjene flere hundre tusen kroner.

Dersom man i tillegg krever tapt arbeidsfortjeneste, kan det maksimalt gi nye 200.000 kroner årlig på toppen av alt.

– De som er mest belastet, er de flinkeste til å kreve penger

John Peter Hernes er gruppeleder for Høyres bystyregruppe i Stavanger. De tre politikerne som mottar mest penger i tapt arbeidsfortjeneste, er å finne i gruppen hans.

– Jeg er sikker på at de som er mest borte fra sin ordinære jobb, og som har høyest belastning, også er dem som har satt seg best inn i dette og er flinkest til å kreve tapt arbeidsfortjeneste, sier Hernes til NRK.no.

– Det er nok mange som kanskje kunne gjort dette, men er mindre belasta, og derfor bare glemmer det, eller ikke bryr seg om det, sier han.

For enkelte politikeres del, som både har en fast årlig godtgjørelse og frikjøpsordning som innebærer flere hundre tusen kroner i sum, har tapt arbeidsfortjeneste i mange av årets måneder ligget på mellom 10- og 26.000 kroner.

NRK har gjennomgått kravene. De omfatter alt fra reise, foredrag, studieturer, prisutdelinger, styremøter i kommunale foretak, politiske møter etter arbeidstid, kurs, konferanser og befaringer.

– Er kravene innenfor regelverket?

– Jeg oppfatter det slik, siden en er bedt om å være med på noe på dagtid, og stiller opp i en sammenheng som ikke er direkte knyttet til jobben eller vervet sitt.

I gjennomgangen kommer det også frem at de aller fleste krav om tapt arbeidsfortjeneste dekker en hel dags arbeid. I regelverket innebærer det 4000 kroner dagen i tillegg til tapt pensjon og arbeidsgiveravgift.

Det er ingen som kontrollerer antall timer man krever tapt arbeidsfortjeneste for. Det bekrefter leder for politisk sekretariat, Martha Rødde.

– Det har aldri skjedd i min tid at politisk sekretariat har gått inn og sagt at vi ikke mener en politiker har krav på det de ber om, sier hun.