NRK Meny
Normal

Telefon-ventetida på legevakta kunne blitt livsfarlig

Flere ting var ikke som de skulle da verneombudet varsla om forholdene ved Stavanger legevakt. Det viser undersøkelser kommunen har fått gjennomført.

Stavanger legevakt

Stavanger legevakt. I april varsla hovedverneombudet om fare for liv og helse på flere punkter. Nå viser det seg at det var god grunn for å varsle.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

For lang ventetid på telefonen på Stavanger legevakt kunne ha medført fare for liv og helse. Det er konklusjonen etter at ei prosjektgruppe har undersøkt arbeidsforholda.

I tillegg var det uforsvarlige arbeidsforhold på grunn av lav bemanning, mener gruppa som Stavanger kommune satte ned etter et varsel fra hovedverneombudet i våres.

– Konklusjonen er alvorlige, og det er viktig at vi gjør noe med dem, sier direktør for oppvekst og levekår i Stavanger, Per Haarr.

For lang responstid på telefon

Det var i april hovedverneombudet varsla om fare for liv og helse på totalt fem punkter. På tre av punktene var det grunn til varsling, mener gruppa som har gått gjennom saken.

Ifølge rapporten kunne utilstrekkelig bemanning føre til uforsvarlige arbeidsforhold, for lang responstid på telefonen kunne – i ytterste konsekvens – ført til fare for liv og helse, og oppfølging og behandling av avvik var mangelfull.

Per Haarr

Per Haarr.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Det er imidlertid ikke sannsynlig at ledelsen ikke iverksatte tiltak for å løse bemanningssituasjonen, og arbeidsmiljøproblemene blei heller ikke overført til AMK-sentralen, mener prosjektgruppa.

Skal skaffe flere ansatte

Ifølge Stavanger kommune var det innført enkelte tiltak da varslinga kom, og det er også flere andre på vei. Tiltaka er oppbemanning av legevakta, nytt system for å prioritere pasienter, nytt journalsystem, telefonrom i andre etasje og leger i telefonvakter, skriver kommunen på nettsidene side.

– Vi har vært i gang med dette lenge, men det har vært krevende å få en tilstrekkelig bemanning. Men vi oppbemanner nå, og har i det siste fått godt med søkere, sier Haarr.