NRK Meny
Normal

Rådmannen får kraftig Terra-kritikk

Men politikerne går fri i kommunens interne gransking av Terra-skandalen i Haugesund.

Rådmann Hildegunn Staurseth

Rådmann Hildegunn Staurseth fikk karftig kritikk fra kontrollutvalget i kommunen.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Kontrollutvalget i kommunen presenterte sin innstilling fredag formiddag. I den får rådmann Hildegunn Staurseth kraftig kritikk for dårlig saksbehandling når saken ble lagt frem i 2004, fordi saken ikke er fulgt opp skikkelig og på grunn av dårlig intern kontroll.

- Lovligheten av investeringene var ikke vurdert, utover at en viste til det såkalte Vik-brevet. Saksutredningen var heller ikke kvailtetssikret av ekstern kompetanse, sier kontrollutvalgets nestleder Svein Abrahamsen.

Det ble ikke etablert oppfølgings- og rapporteringsrutiner knyttet til denne plasseringen til tross for dens kompleksitet og størrelse skriver kontrollutvalget i sin innstilling.

Går ikke

Rådmann Hildegunn Staurseth skal gi en redegjørelse til bystyret onsdag. Hun vil ikke trekke seg som rådmann.

- Ikke på nåværende tidspunkt. Jeg avventer bystyrets behandling av saken.  

Terra Securities
Foto: Scanpix

Haugesund kommune har investert 227,5 millioner kroner i Terra-avtalen. Kommunen må nå selge obligasjonene sine, og de vil uansett sitte igjen med et tap. Før jul ble det vurdert til over 80 millioner kroner.

Bystyret i Haugesund bestemte seg i 2004 for at de ville investere fremtidige kraftinntekter for å skaffe seg mer inntekter i en stram kommuneøkonomi. Håpet var at kommunen skulle få inn 18 til 20 millioner kroner ekstra over en periode på 8 til 10 år. Bystyret vedtok at pengeplasseringene skulle ut på anbud, men det ble ikke gjort. Istedenfor kjøpte de utenlandske obligasjoner gjennom meklerselskapet Terra Securities.

 

Vil ikke kommentere

Ordfører i Haugesund Petter Steen

Ordfører Petter Steen mener rapporten fra kontrollutvalget stemmer med hans oppfatninger av Terra-saken.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Ordfører Petter Steen vil ikke si om rådmann Hildegunn Staurseth må gå fra stillingen.

- Dette skal behandles i bystyret, og jeg vil ikke kommentere noe før det. Men jeg kjenner meg veldig godt igjen i de beskrivelsene som står i rapporten. Det er ingen tvil om de tingene som er knyttet til oppfølging av bystyrevedtaket har vært gjort administrativt, sier Steen.

- Betyr det at du støtter kritikken kontrollutvalget kommer med mot rådmannen?

- Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det som står i rapporten, men ønsker nå å drøfte med de andre folkevalgte for å komme frem til hva vi gjør.

- Har du tillit til rådmannen etter dette?

- Jeg avventer rådmannens redegjørelse til bystyret, og vil ikke si noe før det, sier Steen.

Ikke kritikk av politikerne

Kontrollutvalget kritiserer også kommunerevisjonen for ikke å ha oppdaget forholdet tidligere.

Men politikerne går fri. Den eneste bemerkningen de får er at de burde stilt flere kritiske spørsmål.

Innstillingen fra kontrollutvalget skal behandles i bystyret onsdag.