Prøver på nytt

Den nye styrelederen i Helse Stavanger prøver å igjen å berge nevrokirurgien i Stavanger. Forsøket er nesten identisk med forslaget som den forrige styrelederen måtte gå på. I dag er det nytt styremøte.

Odd Arild Kvaløy

Odd Arild Kvaløy, nyvald leiar i styret til Helse Stavanger

Universitetssjukehuset i Stavanger vil beholde rundt 20-30 planlagte hjernesvulst-operasjoner i året.

Det er for at spesialistene ved sjukehuset skal opprettholde sin kompetanse på slike operasjoner.

Den nye styrelederen ved Helse Stavanger, Odd Arild Kvaløy, prøver nå med noe som ligner veldig en reprise, å berge nevrokirurgien, selv om det samme opplegget ble forkastet for en måned siden.

Til styremøtet i Helse Stavanger i dag, stiller Kvaløy med det for en stor del samme vedtaket, som tidligere styreleder måtte gå på. Planen til Kvaløy er å sende over til Helse Vest et forslag om å beholde planlagte hjernesvulst-operasjonar, parkinsonssenteret og planen om å kunne tilsette eigne nevrokirurgar i Stavanger.

Men til forskjell for sist, så ber han styret i Helse Vest se på vedtaket i lys av sist vedtak, som altså førte til at store deler av styret i Helse Stavanger gikk av.

Målet er, etter det NRK Rogaland kjenner til, å kjøpe seg tid.

Nyvalgt styreleder i Helse Stavanger, Odd Arild Kvaløy, ville i mandag kveld ikke kommentere forslaget til vedtak.