NRK Meny

PROTESTERAR MOT MOTTAK:

113 bebuarar i nærområdet til Viste Strandhotell protesterar mot planane om å starte asylmottak på Viste, det melder Randaberg kommune. Kommunen skal i morgen behandle ein søknad frå eigarane av Viste Strandhotell, som ynskjer å gjera hotellet om til eit mottak som kan huse 96 flyktningar. Naboane har sendt eit brev til kommunen, med underskrifter, der dei ber kommunen om å seia nei.