PROTESTERAR MOT MOTTAK:

113 bebuarar i nærområdet til Viste Strandhotell protesterar mot planane om å starte asylmottak på Viste, det melder Randaberg kommune. Kommunen skal i morgen behandle ein søknad frå eigarane av Viste Strandhotell, som ynskjer å gjera hotellet om til eit mottak som kan huse 96 flyktningar. Naboane har sendt eit brev til kommunen, med underskrifter, der dei ber kommunen om å seia nei.

Flere nyheter fra Rogaland

Ekstremværet Knud.

«Knud» slo ut nødnettet: – Det er en skandale

Allerede i 2016 viste det seg at nødnettet var sårbart for strømbrudd. Myndighetene lovet bedring, men likevel klappet det sammen under uværet i helgen.