Prisfall i Sandnes og Haugesund

Haugesund og Sandnes hadde landets svakeste boligprisutvikling i oktober med en nedgang på
0,7 prosent. Det viser nye tall fra eiendom Norge. På landsbasis økte prisene med 1,4 prosent.