Boliger Stavanger
Foto: Ståle Frafjord / NRK

Boligmarkedet i Rogaland

 • Bustadprisoppgang i Stavanger

  Bustadprisane i Stavanger steig med 1,3 prosent i mai. Det er ein sterkare prisutvikling enn i andre storbyar i landet. Det siste året har prisane i Stavanger gått ned med 0.8 prosent. I gjennomsnitt kostar ein bustad i Stavanger nå 3.250 millionar.

 • Prisnedgang i Stavanger

  Bustadprisane i Stavanger gjekk ned med ein prosent i desember. Det er det same som i Oslo, medan Bergen hadde større tilbakegang. For heile 2017 låg bustadprisane i Stavanger flatt. I Oslo og Bergen gjekk prisane ned med om lag seks prosent,

  Boligblokker på Ullandhaug
  Foto: Ole Andreas Bø / NRK
 • Ventar fall i bustadprisane

  Eigdedomsmeklarane trur at bustadprisane kjem til å gå ned også neste år. Eiendom Norge har tal for dei største byane, og dei viser eit fall i Stavanger på 3 prosent neste år. Prisfallet for heile landet er venta å bli på 1 prosent. Det største fallet er venta i Bergen med 5 prosent, medan prisane i Oslo skal stabilisere seg.

 • Billigere å kjøpe bolig

  Boligprisene i Stavanger sank med 0,4 prosent i oktober, viser nye tall fra Eiendom Norge. Boligprisene i Stavanger har hatt en sterkere utvikling sammenliknet med Oslo (-1,8 prosent), Bergen (-1,5 prosent), og Trondheim (-0,4 prosent).

 • Satser halv milliard på eiendom

  Ertvaag-familien, Per Åge Hauge og Ole Morten Dreyer vil kjøpe leiligheter for opp mot en halv milliard kroner i Stavanger, skriver DN. Investorene ønsker å bli den første profesjonelle aktøren i utleiemarkedet i Stavanger.