Prekær sykepleiemangel

Det er prekær mangel på sykepleiere i Stavanger kommune. - Driften går rundt på nødløsninger, sier Kirsten Harstad, leder ved Haugåstunet sykehjem.

Sjukepleiar
Foto: Eirill Wiik / Scanpix

Harstad, sier det er fullstendig sykepleier-tørke, og ingen søker på stillingene de lyser ut.

Utfordringene er store både for hjemmebaserte tjenester og for sykehjemmene. Problemet er at folk heller vil jobbe på sykehus enn på sykehjem.

- Konsekvensen er at vi må bruke dyre utleiebyråer, og vi må pålegge folk overtid og forskyve vakter, noe som ikke er godt for noen, sier Harstad. 

Underdekning på 30 000 ansatte

På landsbasis viser tall at det går mot en underdekning på nærmere 30 000 ansatte innenfor kommunal pleie og omsorgsoppgaver fram mot 2020.

Feil bilde av sykehjemmene

Harstad mener den sviktende rekrutteringen skyldes at folk har et feil bilde av det å arbeide ved sykehjem.

- Sykehjemmene har fått altfor negativt omdømme.  Å jobbe på et sykehjem er spennende, faglig stimulerende og vi har godt med fagfolk.  Vi har mer legedekning og det er undervurdert hvor spennende det er å jobbe på sykehjem.  Jeg tror vi må ut og profilere sykehjemmene for å få flere folk, sier Harstad. 

Kommunen ser alvorlig på situasjonen

Stavanger kommune ser alvorlig på situasjonen og vil nå sette i verk tiltak som styrker rekrutteringen, sier personaldirektør Hirth Thorsen.

- Når det er så vanskelig  å rekruttere sykepleiere til sykehjem må vi se spesielt på denne gruppen.  Det har vi allerede startet med.  Det er forskjellige tiltak vi vurderer å utvikle videre.  Det gjelder kompetanseutvikling, lederutvikling, stipendordninger eller rekruttering fra utlandet - en rekke tiltak som kan bidra til at stillingene blir mer attraktive, sier Hirth Thorsen.