Positiv til sexkjøp-forbud

Et forbud mot sexkjøp vil redusere antallet prostituerte. Det mener leder av Albertineprosjektet i Stavanger, Helge Årsvoll.

sexkjøp
Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

- Det vil ha en preventiv virkning i forhold til menn som ønsker å kjøpe seksuelle tjenster.  Det vil også ha en preventiv virkning i forhold til menneskehandel og tvungen prostitusjon, sier Årsvoll som i flere år har jobbet opp mot de prostituerte i Stavanger gjennom kommunens Albertine-prosjekt. 

Det er med spenning han har fulgt debatten som munnet ut i et ja til forbud på Arbeiderpartiets landsmøte.

Et flertall på  landsmøte, 184 av 300 delegater, gikk inn for å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester.

- Protestene mot sexkjøpforbudet indikerer at det vil virke, sier Årsvoll som er svært positiv til forbudet.

Han sier det er naturlig at prostituerte protesterer mot forbudet, men at man her må tenke langsiktig. Han tror kriminalisering vil ha effekt om minner om at et bortfall av kundegrunnlaget tross alt er noe positivt. 

- Noen av de prostituerte sier at dette er forferdelig fordi de mister inntekt, men også noen sier at hadde dette skjedd den gang jeg begynte i prostitusjon, så hadde jeg kanskje ikke begynt å prostituere meg, sier Årsvoll.

Stortingsrepresentant Eirin Sund fra Ap skapte overskrifter da hun før landsmøtet gikk ut og ville ha offentlige bordeller.  At flertallet i stedet gikk for forbud liker hun dårlig.

- Det vi som er imot kriminalisering er redde for er at en ved kriminalisering vil se at kvinnen går under jorden, sier Sund.