Polakker vil ikke hjem

Polske arbeidsinnvandrere blir lenger enn forventet, og 40 prosent ønsker å hente familien til Norge. Det stemmer dårlig med både myndigheter og arbeidsgiveres forventninger, sier Fafo-forsker.

 

 

 

Jon Horgen Friberg

Forsker Jon Horgen Friberg har vært med i en undersøkelse som FAFO har gjort om arbeids- og levekår blant polakker i Oslo.

Han mener myndighetene nå må ta på alvor det økende antallet polakker som vil bli her permanent .

Bare i Rogaland er det trolig 20 000 polakker for øyeblikket.

Friberg sier at ett av funnene de gjorde i undersøkelsen var at polakkene har et mye lengre tidsperspektiv på sitt opphold i Norge, enn det både myndigheter og arbeidsgivere har sett for seg.

- Mange polakker planlegger å bli i flere år.  De vil ha barna og familien til Norge, sier Friberg.

Andre krav til livssituasjonen

Nå arbeider polakkene lange dager, de bor trangt og får lavere lønn enn det som er vanlig i arbeidslivet. Men etterhvert som flere slår seg ned permanent og får famliene over til landet, vil de stille helt andre krav til livssituasjonen, mener Friberg.

- Spørsmålet er da om disse arbeidstakerne kan få en mer normal arbeidssituasjon, sier Friberg.

Diskriminert og forskjellsbehandlet

De aller fleste polakker sier at livet deres har blitt bedre etter at de kom til Norge.  De er glade for muligheten til å spare opp penger som de sender hjem til Polen.  Men undersøkelsen viser at det oppstår frustrasjon hvis de blir i landet over lengre perioder.  De føler seg i større grad diskriminert og forskjellsbehandlet.  

Det illegale markedet

Det er en del reguleringer som skal beskytte arbeidsinnvandrere mot utnytting og underbetaling, men de har en del uønskede konsekvenser; overgangsreglene som krever at arbeidsinnvandrere som er ansatt i Norge skal få norsk lønn og norske vilkår gjør at veldig mange arbeidsgivere ønsker å knytte til seg polakker på andre måter enn gjennom ansettelse. Veldig mange prøver i det illegale markedet hvor de ikke har arbeidskontrakt og oppholdstillatelse.

De som jobber illegalt har ikke rett til helsetjenester, ingen pensjonspoeng eller jobbsikkerhet. 

- De fleste sier at de regner med å få sparken hvis de blir syke.  De er også i mye større grad utsatt for å bli utnyttet og lurt i jobben, sier Friberg.

Han tror at hvis dette skal bli bedre må det bli påkrevd med en annen type regulering av det norske arbeidsmarkedet.

- Må ansvarliggjøre oppdragsgiverne

- I dag forsøker vi å regulere ved grensen gjennom overgangsordninger som stiller krav til at folk skal få oppholdstillatelse.  Det ser ikke ut til å fungere.  Jeg tror vi må ha et mye sterkere fokus på regulering innad i det norske arbeidsmarkedet.   Vi må ansvarliggjøre oppdragsivere for hva slags rettigheter og lønn arbeidstakerne legger ned i produksjonskjeden, sier Friberg.   

Jon Horgen Friberg