Bønder selger melkekvoter

Hittil i år er Rogaland det fylket i landet hvor flest bønder selger melkekvotene sine.

Illustrasjonsfoto
Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Foreløpige tall viser at 89 bønder i Rogaland vil legge ned melkeproduksjonen. Det utgjør ca fire prosent av alle bøndene i fylket.

 

I gjennomsnitt selger bøndene i Rogaland en melkekvote på 70 000 liter, når de slutter med kumelk.