Hopp til innhold

Krever to år for uaktsomt drap

Statsadvokat Harald Grønlien la i dag ned påstand om to års ubetinga fengsel for kvinnen som er tiltalt for å ha kjørt på og drept 12 år gamle Olav Hovda.

Rettssaken etter Olav Hovda-drapet

LA NED PÅSTAND: Aktor Harald Grønlien la ned påstand om to års ubetinga fengsel for kvinnen som er tiltalt.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Kvinnen er tiltalt etter paragraf 239 i straffeloven – en paragraf som har en øvre strafferamme på tre års fengsel.

Påtalemyndigheten har ikke lagt til grunn at ulykken skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter som har en strafferamme på seks år.

Bakgrunnen er at det ikke er noe som tilsier at kvinnen har kjørt fortere en lovlig på strekningen.

– Hun har innrømmet å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, men dersom vi skal legge særdeles skjerpende omstendigheter til grunn må det også ha funnet sted en betydelig fartsoverskridelse, sa statsadvokat og aktor Harald Grønlien i sin prosedyre i dag.

Han viste til at selv om hun ikke kjørte over fartsgrensen, var hun sterkt ruset.

– Det var mørkt og sikten var dårlig. En oppmerksom bilist ville ha fanget opp dette og tatt hensyn. Hun har utvist grov uaktsomhet, sa Grønlien.

Siste dag av rettssaken

Rettssaken blir avsluttet med aktoratets og forsvarers prosedyrer i dag.

Kvinnen har i retten innrømmet at hun kjørte bilen i ruspåvirket tilstand da hun 4. januar i fjor kjørte på Olav Hovda langs Lalandsvegen i Klepp.

Hovda var ute og gikk på rulleski sammen med sin far da ulykken skjedde. Han døde dagen etter på sykehus som følge av store hodeskader.

Den tiltalte kvinnen har husket lite fra selve kjøreturen. Hun stakk av fra stedet etter ulykken og ble arrestert få dager senere sammen med sin ektefelle.

Tilståelsen gir ikke mildere straff

Etter seks dager i varetekt tilsto hun at det var hun som hadde kjørt bilen og at hun hadde vært alene. Siktelsen mot ektefellen ble frafalt.

Aktor Harald Grønlien mener kvinnens tilståelse ikke er en formildende omstendighet i saken.

Han viste til at det gikk mange dager etter arrestasjonen før hun erkjente at hun hadde kjørt, og at innrømmelsen først kom da bevisbyrden hun ble forelagt i avhør ble for stor.

I retten har det kommet fram at både Olav Hovda og faren var utstyrt med refleksvester. Faren brukte en hodelykt og kvinnen har forklart at hun mener hun ble blendet av et sterkt lys i forbindelse med ulykken.

I går ble det også kjent at Ulykkesgruppen fra Vegvesenet aldri ble kalt ut ulykkeskvelden og at gruppen fortsatt ikke er ferdig med sin rapport.

Vil gjøre opp for seg

Den tiltalte kvinnen ga i dag også en tilleggsforklaring i retten. Hun fortalte om et langt liv med rusmisbruk og angst og flere forsøk på å etablere et normalt og rusfritt liv.

På spørsmål fra sin forsvarer om hva hun tenker om å sone i fengsel, sa tiltalte:

– Jeg er bare glad for at jeg kan få gjøre opp for meg. Det som har hendt er forferdelig og jeg tar den straffen jeg får. Jeg er svært lei meg for det som har skjedd og jeg er klar over hvor forferdelig vondt det er for foreldrene til gutten, sa kvinnen.

Blomster på Lalandsvegen

ULYKKEN: Det var i januar i fjor at Olav Hovda ble påkjørt og drept på Lalandsvegen i Klepp.

Foto: Magnus Stokka / NRK