Hopp til innhold

Ingen har sett rapporten etter dødsulykken

JÆREN TINGRETT (NRK): Ulykkesgruppen som skal granske alvorlige trafikkulykker, ble aldri kalt ut da Olav Hovda (12) mistet livet langs Lalandsvegen i fjor vinter.

Ny versjon: Lalandsvegen i Klepp og Olav Hovda (innfelt)

MANGLER RAPPORT: Tilstanden på Lalandsvegen er vesentlig i etterforskningen av bildrapet. Informasjon om den mangler, kom det fram i retten i dag.

Foto: Kent Skibstad / NTB/Scanpix/privat

Hverken forsvarer, statsadvokaten eller de oppnevnte sakkyndige i rettssaken etter bildrapet på Olav Hovda (12), har sett noen rapport utarbeidet av Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen. Det har heller ikke politiet som har etterforsket ulykken.

Under rettsmøte i Jæren tingrett i dag ble det kjent at rapporten fra Ulykkesgruppen fortsatt ikke foreligger – halvannet år etter at ulykken skjedde. Den er basert på gruppens undersøkelser i ettertid, samt politidokumenter i saken.

En 43 år gammel kvinne står nå tiltalt i Jæren tingrett for uaktsomt bildrap og for å ha kjørt bilen i ruspåvirket tilstand.

– Jeg vet per i dag ikke om det foreligger en slik rapport, sa aktor i saken, statsadvokat Harald Grønlien i retten i morges. Han ba deretter politiet undersøke om en slik rapport foreligger.

Politiet undersøkte aldri veien

Under rettsmøtet i går forklarte politioverbetjent Jostein Wallem i Rogaland politidistrikt at politiet selv aldri foretok noen undersøkelse av veien etter ulykken. Han sa også at Ulykkesgruppen aldri ble kalt ut.

Regionale ulykkesgrupper har siden 2005 hatt ansvar for å kartlegge og undersøke alle alvorlige trafikkulykker i Norge og ser både på årsaksforhold, veiens beskaffenhet og alle forhold rundt ulykken.

Undersøkelsene ender opp i en rapport som også sier noe om forhold som har medvirket direkte og indirekte til ulykken, omfanget og konsekvensene. Alle disse forholdene kan ha betydning for retten og både domfellelse og straffeutmåling.

I morges hersket det forvirring i Jæren tingrett om det foreligger en rapport etter ulykken hvor Olav Hovda mistet livet.

Inger Marie Sunde

FORSVARER: Inger Marie Sunde representerer den tiltalte 43 år gamle kvinnen.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Rapport basert på etterpåklokskap

Den tiltalte kvinnens forsvarer, Inger Marie Sunde, sier det ikke er uvanlig at vegvesenets ulykkesgruppe ikke kalles inn.

– Jeg synes det er en åpenbar svakhet ved etterforskningen at ikke ulykkesgruppen var ute samtidig med politiet den aktuelle kvelden. Det som vegvesenet kan bidra med er da basert på observasjoner gjort en stund etterpå, og av mindre verdi. Alt må gjøres i etterpåklokskap og de må basere seg på andre kilder enn egne observasjoner, sier Sunde.

Hun synes også det er veldig spesielt at vegvesenet arbeider med en rapport som ikke politiet, påtalemyndigheten eller forsvarerne har fått tilgang til.

– Kanskje rapporten tar opp refleksvest og forhold for rulleskibrukere på vei. Det er ikke sikkert det hadde vært nyttig for oss, men det er bedre at vi får tilgang til det og kan vurdere om det har noen bruksverdi eller ikke, legger hun til.

Veiens tilstand kan påvirke straffeutmålingen

Henrik Nesmark og Arvid Aakre

SAKKYNDIGE: Henrik Nesmark og Arvid Aakre mener det skal foreligge en ulykkesrapport.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Det er oppnevnt to sakkyndige i forbindelse med rettssaken. En av dem, ingeniør og forsker Arvid Aakre fra NTNU, mente i morges at det måtte foreligge en rapport fra Ulykkesgruppen, selv om ingen har sett den.

– Jeg vet at det ble foretatt grundige undersøkelser på åstedet av Statens vegvesen, sa Aakre i morges.

Aktor i saken, Harald Grønlien, har det siste døgnet forsøkt å finne ut om det foreligger en rapport. Veiens tilstand kan være vesentlig for straffeutmålingen i saken.

Den tiltalte kvinnen har innrømmet å ha kjørt på Olav Hovda og at hun kjørte i ruspåvirket tilstand. Det var mørkt, vått og disig da ulykken skjedde og kvinnen har også forklart at hun ble blendet rundt ulykkestidspunktet.

– Ulykkesgruppen ble ikke varslet

Olav Hovda og faren gikk på rulleski langs veien da ulykken skjedde. Den tiltalte kvinnen husker selv lite fra kjøreturen og kan ikke si noe om hvordan hun kjørte eller hvor Olav befant seg i veibanen da han ble påkjørt.

Det siste kan ha betydning for straffeutmålingen. Spørsmålet er også om veiens tilstand der ulykken skjedde kan ha hatt konsekvenser for hvor Olav Hovda befant seg i veibanen.

I dag startet rettsmøtet i Jæren tingrett med forklaringen til politibetjent Therese Stenlund ved Klepp lensmannskontor. Hun bekreftet også at Ulykkesgruppen aldri ble varslet etter at ulykken skjedde.

– Jeg kan i dag ikke si noe om rapporten eksisterer eller ei. Jeg har aldri sett den, sa Stenlund.

To timer senere ble Stenlund tilbakekalt til vitneboksen. Hun hadde da fått kontakt med Statens vegvesen.

– Det jeg har fått vite er at rapporten ennå ikke foreligger, sa Stenlund.

«Hemmelige rapporter»

Det finnes ulykkesgrupper i alle Statens vegvesens distrikter. Disse samler inn opplysninger om dødsulykkene. Som utgangspunkt for arbeidet foreligger en liste med en lang rekke mulige årsaksfaktorer om trafikant, kjøretøy, veg og vegmiljø. I tillegg innhentes informasjon fra politiet ved at ulykkesanalysegruppen får tilgang til alle dokumentene i saken.

De regionale ulykkesanalysegruppene gjennomfører deretter analyser basert på data fra ulykkesgruppene. I alle ulykkesgrupper og ulykkesanalysegrupper skal det være kompetanse innenfor hvert av områdene; trafikant, kjøretøy og vegrelaterte forhold.

VG har gjennom en artikkelserie i vår avslørt at rapportene fra ulykkesgruppene har vært hemmeligstemplet og i svært liten grad har vært kjent for politiet og norske domstoler i saker hvor personer er tiltalt i forbindelse med dødsulykker.

Blomster på Lalandsvegen

BLOMSTER: Pårørende og venner markerte ulykkesstedet med blomster etter bildrapet på Lalandsvegen i fjor.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

Flere nyheter fra Rogaland