Påstand om betinget fengsel

Andreas Drarvik har et unormalt behov for kontroll. Det mener aktor Harald Grønlien er Drarviks motiv for å ha skrevet sex-sjikanerende ord på husveggen til en 32 år gammel kvinne fra Sauda.

Grønlien hadde sin prosedyre i Gulating lagmannsrett i formiddag.

Andreas Drarvik
Foto: Karine Næss Frafjord / NRK

Grønlien pekte på at Drarvik ved fire tilfeller har innrømmet å være utenfor kvinnens hus på unaturlige tidspukter, i tillegg til at en rekke vitner har sett Draviks bil og Drarvik selv ved kvinnens hus på natterstid en rekke ganger.

Også det faktum at Drarvik har ringt kvinnen flere ganger daglig, og regelmessig klokken 22 hver kveld i lange perioder tyder på at han ønsker å kontrollere kvinnen, sa Grønlien i sin prosedyre.

Skriveriene kom i forbindelse med at kvinnen hadde mannlig besøk, noe Drarvik var klar over gjennom sin kontakt med kvinnen.

Etter at Dravik fikk besøksforbud er det ikke skrevet noe på kvinnens husvegg. Dette i sammenheng med at skrifteksperten fra Kripos som sier at sannsyneligheten for at noen andre enn Drarvik har stått bak skriveriene er svært liten.

- Betinget fengsel og bot

Aktor mener Andreas Drarvik må domfelles i samsvar med tiltalebeslutningen. Påstand om betinget fengsel i 75 dager samt en bot på 25 000, subsidiært fengsel i 20 dager.  Aktor fremmer også påstand om at kvinnen får en oppreising etter rettens skjønn, aktor antyder 30 000 kroner.

- Bør frifinnes

Anne Kroken som er Andreas Drarvik sin forsvarer mener Drarvik er uskyldig og bør frifinnes.

Kroken sa i sin prosedyre i ettermiddag at hun mener politietterforskningen har vært mangelfull, og at politiet ikke har undersøkt om andre kan stå bak skrivingen av grove sex-sjikanerende ord på veggen til den 32 år gammel saudakvinnen.

Kroken kritiserer også politiet for ikke å ha sjekket Drarviks alibi for de ti tilfellene det er skrevet på kvinnens hus.

Anne Kroken forsøkte i sin prosedyre å så tvil om flere vitners forklaringer. Selv om Dravik har vært ved kvinnens eiendom på unaturlige tidspunkter, finnes det ingen bevis for at han står bak skribleriene, sa Anne Kroken i sin prosedyre.

 Dom i saken faller i ettermiddag.