Går hun av med pensjon, gjør han det også

Ektefeller og samboere pensjonerer seg ofte samtidig. Når en av dem pensjonerer seg, er sjansen stor for at den andre blir pensjonist allerede året etter, viser forskning.

Eldre par

Når mannen eller kona går ut i pensjon tredobles sjansen for at ektefellen også tar ut pensjon.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Nest etter høy alder er tidspunktet for partnerens pensjonering det som virker mest inn på valget om å pensjonere seg, sier førsteamanuensis Trude Furunes ved Universitetet i Stavanger.

Hun har forsket på eldre arbeidstakere i ti år ved universitetets samfunnsvitenskapelige fakultet. I en ny studie konkluderer hun med at ektefeller i høy grad koordinerer når de trer ut av arbeidslivet.

– Hvis ektefellen din går av, er det tre ganger så stor sjanse for at du går av innen ett år. Andre tilleggsfaktorer er helse og trivsel på arbeidsplassen. Vi ser helt tydelig at ektefeller ønsker å tilbringe mer fritid sammen.

– Menn og kvinner svarer likt

1764 kvinner og menn mellom 50 og 74 år er med i undersøkelsen. De har blitt spurt om hva som er avgjørende for deres valg om å gå ut i pensjon, og er fulgt opp fire år etter.

Trude Furunes

Trude Furunes, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Foto: UiS

– Det er faktisk ingen forskjell på svarene til kvinner og menn når det gjelder om de lar seg prege av ektefellen. Personene i undersøkelsen svarer også ganske likt uavhengig av alder og utdanning, sier hun.

Arbeidstakerne i undersøkelsen har også svart på om fordelingen av arbeidsoppgaver i hjemmet var avgjørende for pensjonstidspunktet.

– Det er vel ikke det som er mest avgjørende. Hvis man opplever at arbeidsoppgaver i hjemmet er urettferdig fordelt, er sjansen for å gå av mindre. Det vet jeg ikke hvordan jeg skal tolke, sier Furunes.

Men Norge skiller seg kraftig fra resten av Europa. Der har det lite å si når ektefellen pensjonerer seg.

– I utlandet fortsetter den andre lengre for å sikre hjemmets inntekt, mens i Norge har de fleste gode pensjonsordninger som gjør at ektefeller har mulighet til å pensjonere seg relativt samtidig, sier hun.

– Ønsker å fortsette så lenge som mulig

Nå er Furunes i gang med en ny studie der hun følger femti mennesker som snart skal gå av med pensjon. Hun har intervjuet hver av dem i to år, og skal gjøre det i to år til.

– De fleste sier at de ønsker å fortsette i jobben så lenge som mulig. Det er et vidt spekter av folk med tanke på yrke, utdanning og helse, sier hun.

Personene i undersøkelsen begrunner det ønsket ganske likt.

– Veldig mange sier at jobben gir dem mening i livet, at de ser på seg selv som nyttige for arbeidsplassen og at oppgavene er interessante. Mange vil jobbe lengre enn til de fyller 70 også, men mange møter en aldersgrense der, sier hun.