Overtredelse av luftfartsloven

Flypassasjeren i 60-årene blir anmeldt for ikke å ha rettet seg etter pålegg han fikk fra ansatte om bord i flyet. Mannen i 60-årene som er islending risikerer bøter og fengselsstraff inntil 6 måneder. Mannen vil bli avhørt i løpet av dagen.