Hopp til innhold

Ordførere frykter nye helikopter-regler

13 ordførere og én byrådsleder advarer i et felles brev til samferdselsministeren: Nye europeiske regler truer sikkerheten for helikoptre som flyr offshore.

Helikopter på vei offshore

Luftfartsmyndighetene i EU har laget nye regler for helikopteroperasjoner offshore. Men reglene setter sikkerheten til de ansatte på spill, mener flere bekymrede ordførere som representerer områder med mange ansatte i oljenæringen.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Initiativtaker til brevet er Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø. Hun har i tillegg med seg ordførerne i Sola, Randaberg, Haugesund, Sør-Varanger, Kristiansund, Flora, Trondheim, Fjell, Lindås, Harstad, Hammerfest og Alstahaug, samt byrådslederen i Bergen.

– Som kommuner med høy andel av petroleumsaktivitet, er vi hjemkommuner for mange tusen offshoreansatte som frykter at et svekket regelverk og mindre mulighet for å sette krav fra norsk side vil medføre økt risiko, uttaler Sagen Helgø i en pressemelding.

Les også: En av tre oljearbeidere har dårlige helikopter-opplevelser

– Viktige krav faller bort

Bakgrunnen er nye regler for helikopteroperasjoner offshore som Luftfartsmyndighetene i EU (EASA) har laget. I brevet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen poengteres det at det nye regelverket inneholder flere av de samme kravene som i dagens regelverk, men at viktige krav faller bort.

Det viktigste er at kravet til norsk godkjenning for driftstillatelse, Air Operator Certificate (AOC), faller bort, skriver ordførerne. Konsekvensen er at norske myndigheter ikke lenger har kontroll med hvilke selskap som kan operere på norsk sokkel, og heller ikke har kontroll med hvilke krav som stilles til dem.

Myndighetene vil også miste kontrollen over den videre utviklingen av sikkerheten av helikoptertransporten offshore.

– Både enkeltpersoner og fagforeninger er sterkt bekymret for hva en slik regelendring kan medføre. Hovedbegrunnelsen er at det ikke blir tatt nok hensyn til de utfordringene som er forbundet med helikoptertrafikk på norsk sokkel. Norsk offshore helikoptersikkerhet er og skal fortsatt være i verdenstoppen. Passasjerene skal være trygge når de flyr helikopter til og fra jobb på norsk sokkel, sier Sagen Helgø.

Les også: Slår alarm om helikopter-beredskap

Fagforening frykter for sikkerheten

Norsk helikopteransattes forbund (NHF) er blant fagforeningene som har engasjert seg sterkt i saken, og i høst laget de et opprop mot de nye reglene. 17 ulike forbund har stilt seg bak oppropet, blant annet Industri Energi, SAFE, LO og Fellesforbundet.

I likhet med ordførerne, påpeker NHF at regelverket vil legge til rette for åpning av norsk kontinentalsokkel for utenlandske helikopterselskaper, noe som vil føre til at selskaper uten norsk lisens eller godkjenning kan operere fritt på norsk kontinentalsokkel.

Når disse selskapene får operere uten tilsyn fra norske myndigheter, utgjør det en fare for sikkerheten, mener NHF.