NRK Meny
Normal

Ønsker mer festivalstøtte fra staten

Festivalsjefene for sju etablerte jazz-festivaler mener Kulturdepartementet skaper et klasseskille når pengestøtten fordeles. Nå ber de kulturministeren rydde opp i forskjellsbehandlingen.

Jan Garbarek Group på Maijazz

Sju jazzfestivaler etterlyser mer statlig støtte. Her fra da Jan Garbarek Group spilte på MaiJazz i 2013.

Foto: Torstein Vegheim / NRK

– Dersom vi skal fortsette ønsker vi oss litt andre rammer, sier Bjarne Dankel.

Han er leder for Sildajazz i Haugesund, og reagerer på det han mener er en skjev fordeling fra Kulturdepartementet når pengestøtten deles ut til festivaler landet rundt.

Bjarne Dankel

Bjarne Dankel i Sildajazz sier at økonomisk støtte er viktig for at festivalene kan ha et stort og kunstnerisk godt program.

Foto: NRK

I dag kommer 16 ulike festivaler, kulturarrangement og institusjoner under den såkalte knutepunktordningen. Det vil si at de blir ansett som bærende festivaler, og finansieres direkte gjennom statsbudsjettet.

Sildajazz og andre festivaler som faller utenfor ordningen må søke på nytt hvert år.

– Vi må ha spydspisser som disse knutepunktfestivalene, men vi må også vise at det finnes festivaler som har en overlevelsesevne, og som trenger den økonomiske støtten som staten gir gjennom disse overføringene, sier Dankel.

Ønsker langsiktig finansiering

Den økonomiske støtten er viktig for at festivalene kan ha et stort og kunstnerisk godt program, ifølge Dankel.

Sammen med seks andre norske jazzfestivaler, blant dem MaiJazz i Stavanger, har han skrevet et brev til kulturminister Thorhild Widvey (H) der festivalene ber kulturdepartementet om å se på de ulike tilskuddsordningene bil både festivaler og andre kulturarrangementer. Denne prosessen er departementet nå i gang med.

– Vi ønsker en langsiktig finansiering av festivalene, og at vi skal slippe å skrive de samme søknadene hvert år. Samtidig ønsker vi å løfte disse festivalene som har vist seg å ha en stayerevne, og som kommer igjen år etter år, sier Dankel.

Han trekker frem Sildajazz og MaiJazz som gode eksempler på festivaler som har vist seg å vare i mange år.

Revurderer ordningen

Hege Haukeland Liadal er Arbeiderpartiets (Ap) kulturpolitiske talskvinne i Kulturkomiteen. Ap innførte i sin tid dagens ordning, men Liadal forstår festivalsjefenes frustrasjon godt.

– Vi har hele tiden uttalt at etter en viss periode skal vi evaluere ordningen og ha den ute på høring. At folk nå kommer med innspill er kjempeviktig i utviklingen av Festival-Norge og knutepunktordningen, sier hun.

Blant annet vil komiteen vurdere hvor lenge et kulturarrangement kan ha knutepunktstatusen.

– I dialogen som vi har både med dem som er knutepunkt og de som står utenfor ordningen er det viktig at alle er ærlige på mandatet og hvor lenge man kan opprettholde den statusen, sier Liadal.