Hopp til innhold

Oljerapport avslører store endringer offshore: – Ingenting er hellig lenger

Den nye hverdagen på norsk sokkel: Bonusjag, flere ikke-skandinaviske fagarbeidere og hardere fronter.

Johan Sverdrup

Bonus- og insentivordninger på norsk sokkel bidrar til en rekke kritikkverdige forhold, ifølge en ny rapport.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

På få år har det skjedd store endringer på norsk sokkel. En fersk rapport viser flere utviklingstrekk som bekymrer Petroleumstilsynet.

Kontrakter inngås på andre måter enn før, arbeidet blir organisert på nye måter og ny teknologi innføres fortløpende.

– Utslagene er lavere bemanning, økt bruk av innleie og press på kompetanse, sier pressekontakt Øyvind Midtun i Petroleumstilsynet.

Øyvind Midttun

Pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet sier at det har skjedd store endringer på norsk sokkel de siste årene.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Frykter at hendelser skjules av hensyn til bonus

Forskerne bak rapporten har gjennomgått en rekke tilsynsrapporter, bekymringsmeldinger og intervjuer med ansatte og ledere i oljebransjen.

En rekke bonusordninger og insentivsystemer (KPI) er blant ingrediensene i oljearbeidernes nye hverdag. Flere beskriver det som et «jag» som kan virke mot sin hensikt.

Risikoen for å miste en bonus kan virke som et insentiv for å ikke rapportere om farlige hendelser. Det sirkulerer flere historier om personer som forsøker å skjule mindre personskader for at selskapet skal få bonus, ifølge rapporten.

Flere av oljearbeiderne mener det er urimelig at operatørselskaper som Equinor kan spare penger når det skjer HMS-hendelser. Her er noen eksempler på sitater fra rapporten:

Som verneombud liker jeg ikke de KPIene som sier at dersom en person skades, så får du straff. For å si det brutalt – om det ligger en mann og blør på dekk, så sparer operatørselskapet store summer.

verneombud i bore- og brønnserviceselskap / Petroleumstilsynets rapport
DiyCceqikic

Noen informanter uttaler at enkelte operatører «leter» etter forhold som kan legitimere bortfall av bonus.

Foto: Carina Johansen / NTB

KPI fører til stress på alle ledd, ufornuftig praksis, snarveier, pålagt juks og feil prioriteringer.

Assisterende boresjef / Petroleumstilsynets rapport

Hilde-Marit Rysst er forbundsleder i oljeforbundet Safe. Hun frykter at prestasjonsbaserte insentiver på norsk sokkel bidrar til underrapportering og økt fare for sikkerheten.

– Dette er å spare seg til fant. Plutselig ryker strikken. Vi har ikke råd til å miste mennesker, materiell og bransjens omdømme, sier Rysst.

Hilde-Marit Rysst

Hilde-Marit Rysst er forbundsleder i Safe.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Økt bruk av innleie bekymrer

Arbeid offshore synes å ha blitt mindre attraktivt for fagarbeidere i Skandinavia, ifølge flere informanter i rapporten, som peker på flere grunner:

  • Lønnen er relativt sett dårligere enn til dem som jobber på land
  • Arbeidsbelastningen er høy
  • Arbeidstidene er mindre attraktive

Utviklingen har gjort at personell fra utenfor Skandinavia blir innleid.

Dette bekymrer ledere på operativt nivå, som peker på utfordringer med språk, kultur og manglende erfaring fra offshorevirksomhet.

Rapporten peker på at flere innleide er tilknyttet ulike bemanningsbyråer, og at det er vanskelig å vite hvor mye de innleide faktisk jobber.

Skjærebrenning på Rosenberg

I flere bekymringsmeldinger og intervjuer kommer det frem at innleide ISO-arbeidere har deltidsstillinger i flere bemanningsselskaper.

Foto: Odd Rune Kyllingstad

Informantene i rapporten hevder at innleide er opptatt av å jobbe så mye som mulig, og at de derfor holder skjult hvor mye de egentlig har jobbet i forkant av utreise.

– Økt bruk av innleie har kommet som følge av endrede rammebetingelser. Innleie kan være nyttig for selskapene å bruke, men du må sørge for at det skjer innenfor regelverkets rammer – og de er tydelige, sier Petroleumstilsynets pressekontakt Øyvind Midtun.

ISO-bransjen, som driver med overflatebehandling og vedlikehold, er blant dem som sliter med rekrutteringen til yrket i Norge.

Det er den tyngste og dårligst betalte bransjen i Nordsjøen, så du får null rekruttering. […] Slik jeg ser det, hadde jeg ikke sagt til ungene mine at de skulle tatt jobb innen maling, stilas eller sånt. De må ta skolegang.

ISO-leverandør, vernetjenesten / Petroleumstilsynets rapport
Oljearbeidar på Statfjord B

Oljearbeider på Statfjord B.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Aftenbladet og E24 avslørte tidligere i år at et polsk bemanningsbyrå har levert arbeidere som aldri skulle vært offshore til flere Equinor-prosjekter.

– Ingenting er hellig lenger

Samarbeidsklimaet blir også trukket frem som problematisk, og spesielt én operatør trekkes frem av informantene.

En boreentreprenør forteller om et vanskelig samarbeidsklima med operatøren til forskerne:

«Det er ikke fleksibilitet lenger. Det er advokat mot advokat ved første samtale».

Blant endringene som har skjedd gjennom årene, er at flere oppgaver offshore blir flyttet til operasjonssenter på land.

Flere informanter forteller at utviklingen fører til høyere stress, dårligere sikkerhet og vanskeligere kommunikasjon.

En assisterende boresjef oppgir at «alt er under press». Han peker på en utvikling med dårligere kontrakter og bruk av konsulenter som må hevde seg for å få ny kontrakt.

«Ingenting er hellig lenger, alt kan utfordres», siteres vedkommende på i rapporten.

Offshore Norge: – Vi lytter

Kommunikasjonsleder Kolbjørn Andreassen i Offshore Norge, understreker at helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet for petroleumsindustrien.

– Vi lytter når det kommer innspill til ytterligere forbedringer. Foreløpig har vi ikke gått inn i rapporten, og har kun sett overskriftene. Nå ønsker vi å ta en grundig gjennomgang, sier Andreassen.

Også Equinor opplyser til NRK at de nå vil bruke tid til å sette seg inn i rapporten.

Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass

Kommunikasjonsleder Kolbjørn Andreassen i Offshore Norge understreker at sikkerhetsnivået er og skal være høyt.

Foto: Kristoffer Apall / NRK

Oljeforbundet Industri Energi ønsker rapporten velkommen, og mener utviklingen er helt i tråd med hva tillitsvalgte og verneombud har påpekt i mange år uten å få gehør.

Første nestleder Lill-Heidi Bakkerud mener rapporten er en klar tilbakemelding til norsk sokkels største operatør, Equinor.

– Jeg blir veldig overrasket dersom Equinor ikke tar fatt i dette. Det ville vært oppsiktsvekkende, sier Bakkerud.