Økokrim mistenker varsler for dyremishandling

Dyreverner Norun Haugen ble kjent for å ha filmet mishandling av griser med skjult kamera. Så ble hun selv mistenkt av politiet for dyremishandling.

Norun Haugen

Norun Haugen har fått status som mistenkt av Økokrim.

Foto: Piraya film / NRK

– Jeg ble overrasket fordi jeg som varsler har ønsket å vise hva dyrene i norsk landbruk utsettes for bak lukkede dører, noe jeg håper vil føre til endringer for dyrene, skriver Haugen i en e-post til NRK.

Hun ble kjent etter Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustrien hemmeligheter». I flere år gikk hun undercover i svineindustrien for å avsløre mishandling og vanskjøtsel av dyr. Hun har vunnet priser for arbeidet, men litt før jul fikk hun en overraskende beskjed. Hun har selv fått status som mistenkt av Økokrim. Hun har forståelse for at man kan bli gitt status som mistenkt tidlig i etterforskning, men frykter konsekvensene.

Norun Haugen tar på skjult kamera

Norun Haugen hadde på seg skjult kamera og mikrofon da hun jobbet på forskjellige gårder med gris.

Foto: Piraya film / NRK

– Jeg er bekymret for at dette vil føre til at andre blir redde for å varsle om dyremishandling hvis de selv var tilstede. Det hjelper ikke dyrene, sier Haugen.

Bønder siktet

Det er tidligere blitt kjent at Økokrim har startet etterforskning av flere bønder etter dokumentaren. Tre bønder ble siktet. Økokrim bekrefter at to av disse er fortsatt siktet, mens en av sakene er henlagt på grunn av foreldelse. De bekrefter også at Norun Haugen er mistenkt.

– Hun fikk mistenkt-status i forbindelse med at hun skulle forklare seg til politiet om forhold vist i dokumentaren, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

– At hun fikk status som mistenkt følger av straffeprosessloven, og vi presiserer at hun ikke er siktet i saken.

For de to siktede bøndene er det ventet påtaleavgjørelse senest i slutten av mai.

Publiserte video av grisekastrering

Etter at Norun Haugen fikk status som mistenkt av Økokrim har Piraya Film, som produserte dokumentaren, publisert et tidligere upublisert klipp av Haugen sammen med en av de siktede bøndene på Facebook. Produksjonsselskapet mener at det er etter avhør av denne bonden Haugen har fått status som mistenkt av politiet.

– Vi synes det er rart dersom politiet går etter den som har brakt oss disse avsløringene. Haugen har gjort en kjempejobb for norsk offentlighet, sier daglig leder i Piraya Film, Bjarte Mørner Tveit.

I klippet foretas det kastrering av en gris uten bedøvelse. Mørner Tveit mener at svineprodusenten som utøver kastreringen har tillagt Haugen en urettmessig stor rolle i avhør med politiet. Han mener dokumentasjonen de har publisert viser at dette ikke er korrekt.

Torstein Grude

Bjarte Mørner Tveit (til venstre) og Piraya har publisert tidligere upubliserte opptak.

Foto: Joakim Hauge

– Vi valgte å publisere klippet for å vise mer av konteksten kastreringen skjer i. Fordi dette kan ha konsekvenser for varsleren, sier Mørner Tveit.

Bevis

– Bør klippet får bevismessig betydning?

– Dersom Økokrim går etter varsleren på grunn av et falskt vitnesbyrd er det problematisk. Som dokumentarister er det vårt ansvar å formidle virkeligheten, ikke å vurdere om det er grunnlag for eventuell straffeforfølgelse, sier Mørner Tveit.

Økokrim bekrefter at klippet kan få betydning i saken.

– Det nylig publiserte materialet kan få bevisbetydning, på samme måte som Brennpunkt-dokumentaren vist på NRK. Siktelsen gjelder handlinger vist i dokumentaren, og det nylig publiserte materialet utfyller bevisbildet, sier konstituert statsadvokat Bache-Dahl.

NRK har i forbindelse med denne saken gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med den aktuelle bonden over lengre tid, men vedkommende har ikke ønsket å besvare NRKs henvendelser.