Nytt kompetansebarometer fra NHO

Bedrifter mangler den digitale kompetansen de har behov for. Det kommer fram av NHO sin årlige undersøkelse kalt Kompetansebarometeret. 6500 bedrifter har deltatt i denne undersøkelsen.