Hopp til innhold

Bare en av sju voldtektssaker blir oppklart

Det blir oppklart for få voldtektssaker i Sør-Vest politidistrikt, mener statsadvokaten, og kaller utviklingen urovekkende.

Anna og mamma

I februar skrev NRK om «Anna». Hun er en del av statistikken i Sør-Vest politidistrikt. Voldtektsanmeldelsen hennes ble henlagt i år.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

I Sør-Vest politidistrikt er oppklaringsprosenten på voldtektssaker etter årets ni første måneder på 13,9 prosent.

I samme periode i fjor var den 22,3 prosent.

I praksis betyr det at en av sju voldtektssaker blir oppklart. Resten blir henlagt, de fleste etter bevisets stilling.

Det viser en rapport Rogaland statsadvokatembete har laget på vegne av Riksadvokaten. Statsadvokatene Henriette Kvinnsland og Birgitte Budal Løvlund skriver at utviklingen er urovekkende.

– Ekstremt belastende

I tillegg øker saksbehandlingstiden i sakene, på tross av at de skal prioriteres særlig. I Sør-Vest politidistrikt blir under halvparten av voldtektssakene behandlet innen 130 dager, som er fristen politidistriktet selv har satt.

Advokat Elisabeth Rød i Haugesund sitter i bistandsutvalget til Advokatforeningen, og jobber fast som bistandsadvokat.

Hun har selv klienter som har ventet i over ett år på om saken ender med tiltale eller henleggelse, og som fortsatt venter.

Elisabeth Rød - advokat

Elisabeth Rød har vært bistandsadvokat i mange alvorlige saker.

Foto: Erik Waage / NRK

– Å være fornærmet i alvorlig sak er ekstremt belastende. Mange opplever at de setter livet på vent mens de venter på at saken skal bli avgjort. Dette er svært uheldig, sier den erfarne advokaten.

I september hadde Sør-Vest politidistrikt ni uavklarte saker der saksbehandlingstiden var over ett år.

– De fornærmede bekymrer seg veldig for hvordan saken deres skal gå. For dem er det å bli utsatt for vold eller voldtekt det vanskeligste de noen gang har opplevd, sier Rød.

Historisk lav oppklaring

Når det gjelder saker knyttet til mishandling i nære relasjoner er oppklaringsprosenten historisk lav, ifølge rapporten.

Andelen saker som oppklares er nesten halvert på fire år, fra 34 prosent i 2018 til 18 prosent i 2022. Selv om antall saker har gått ned.

Landsgjennomsnitt i 2022 var på 28 prosent, noe som er det laveste siden 2013.

I rapporten skriver statsadvokatene:

Oppklaringsprosenten for sakstypene voldtekt og mishandling i nære relasjoner er urovekkende lav, og viser fortsatt fallende tendens. Tallene ligger markert under landsgjennomsnittet.

Henriette Kvinnsland og Birgitte Budal Løvlund Rogaland statsadvokatembete

– Vi har mottatt rapporten, men ønsker ikke å kommentere innholdet før vi har fått gått gjennom den, sier kommunikasjonssjef i Sør-Vest politidistrikt, Linda Merete Lie Leifsen til NRK.

"Anna"

Anna (15) anmeldte voldtekt – klarer ikke gå på skolen

Elisabeth Rød understreker at det ikke er vond vilje hos politiet som gjør at sakene tar tid å oppklare, men ressurssituasjonen.

– Det er rett og slett ikke nok politifolk til å ta seg av de viktigste sakene, og slik har det vært i lang tid. Situasjonen er alvorlig, og det er overmodent å gi politiet mer penger, sier hun.

Mangler etterforskere

Rapporten til statsadvokatene konkluderer også med at Sør-Vest politidistrikt har for få etterforskere, og at de brukes feil.

Statsadvokatene skriver at dette kan påvirke både oppklaringsprosenten og saksbehandlingstiden.

Ved knapphet på ressurser, stilles det særlige krav til riktig bruk av de ressursene man har. Når etterforskerkapasitet som kunne vært brukt på prioriterte saker, isteden brukes til eksempelvis sivile oppgaver, kan det stilles spørsmål ved prioriteringene. I tillegg fordrer ressursknapphet en mer planmessig oppfølging av hvordan etterforskere faktisk bruker tiden ...

Henriette Kvinnsland og Birgitte Budal Løvlund Rogaland statsadvokatembete

– Når det gjelder punktet om ressurssituasjonen på etterforskning, er vi enige i dette, sier Leifsen.

NRK har bedt politimester Hans Vik om et intervju, men ifølge Leifsen har han trolig ikke tid før i neste uke.

Hans Vik

Hans Vik er politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

I et intervju Vik gjorde med Stavanger Aftenblad i forrige uke sier han:

– Vi har foreløpig ikke lest den siste rapporten fra statsadvokatene, men la det ikke være noe tvil om at vi ikke er fornøyd med en så lav oppklaringsprosent i så alvorlige saker.