Ny brannstasjon dyrere enn antatt

Brannstasjonen i Lervig vil bli 24 millioner kroner dyrere enn først antatt. Aftenbladet skriver at den nye stasjonen nå vil koste 174 millioner. Rådmannen foreslår at kostnadsøkingen innarbeides i kommunens handlings- og økonomiplan til høsten, skriver avisen.